Επιστολή ΣΠΕΦ προς την ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την Ανάρτηση των on-line μετρήσεων για τα φωτοβολταϊκά ΧΤ στο διαδίκτυο

 
63 spef loumakis 22x290 Επιστολή ΣΠΕΦ προς την ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την Ανάρτηση των on line μετρήσεων για τα φωτοβολταϊκά ΧΤ στο διαδίκτυο

Επιστολή ΣΠΕΦ προς την ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την Ανάρτηση των on-line μετρήσεων για τα φωτοβολταϊκά ΧΤ στο διαδίκτυο

O ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή προς ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  υπ’ όψη του Προέδρου κ. κου Γ. Κόλλια  με κοινοποίηση στο ΥΠΕΚΑ υπ’ όψη του Υφυπουργού κ.  Α. Παπαγεωργίου και του Γεν.   Γραμματέα κ. Κων/νου Μαθιουδάκη με θέμα: Ανάρτηση των on-line μετρήσεων και για τα φωτοβολταϊκά ΧΤ στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα: “Όπως είναι γνωστό ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει από τον περασμένο Ιούλιο στην εγκατάσταση modems στους μετρητές των Φωτοβολταϊκών πάρκων ΧΤ για την τηλεμέτρηση τους, όπως άλλωστε περιλαμβανόταν στο κόστος εξοπλισμού των προσφερόμενων κάθε φορά Όρων Σύνδεσης.   Όπως έχουμε και σε προηγούμενη αλληλογραφία μας αναφέρει, τούτο θα επιτρέψει την απόλυτα ορθολογική κάθε φορά τιμολόγηση εκάστης μηνιαίας παραγωγής από πλευράς παραγωγών και στην συνεπακόλουθη εξάλειψη των ΕΝΑΝΤΙ τιμολογήσεων που εν γένει στρεβλώνουν την χρηματοροή τους.

Η λειτουργία ωστόσο αυτή είναι αυτονόητα ιδιαίτερα σημαντική και για τους παραγωγούς ΧΤ εξίσου, αφού οι περισσότεροι εξ΄ αυτών ενδιαφέρονται και ελέγχουν προληπτικά την απόκλιση των μετρητικών συστημάτων του πάρκου τους από του ΔΕΔΔΗΕ, προς έγκαιρη αποφυγή απωλειών από ενδεχόμενη βλάβη του μετρητή σας και σε κάθε περίπτωση ειδοποίηση σας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το πότε θα λειτουργήσει ιστοσελίδα ανάρτησης των μετρήσεων Φωτοβολταϊκών πάρκων ΧΤ σε πραγματικό χρόνο στα πρότυπα αυτής που λειτουργεί για την ΜΤ.”

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.