Δημοπρατήσεις Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

 
18 Co2 Fot 330x248 Δημοπρατήσεις Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Δημοπρατήσεις Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Οι δημοπρασίες στην Κοινή πλατφόρμα δημοπρασιών της ΕΕ, για τα δικαιώματα της τρίτης φάσης (2013-2020) του EU-ETS, που συμμετέχει και η Ελλάδα συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Το 2ο τρίμηνο του 2014 διενεργήθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους 35 δημοπρασίες, στις οποίες διατέθηκαν συνολικά  4.690.000 EUAs με μέση σταθμική τιμή 5.25 € ενώ η αξία συναλλαγών ήταν 24.629.200 €.

Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ημερομηνία

Τιμή

Ποσότητα δημοπράτησης/δημοπρασία 

Αξία Συναλλαγών

01/04/2014

4.90

134,000

656,600 €

03/04/2014

4.60

134,000

616,400 €

07/04/2014

4.72

134,000

632,480 €

08/04/2014

5.03

134,000

674,020 €

10/04/2014

5.00

134,000

670,000 €

14/04/2014

5.30

134,000

710,200 €

15/04/2014

5.23

134,000

700,820 €

17/04/2014

5.46

134,000

731,640 €

22/04/2014

5.62

134,000

753,080 €

24/04/2014

5.77

134,000

773,180 €

28/04/2014

5.21

134,000

698,140 €

29/04/2014

5.39

134,000

722,260 €

05/05/2014

5.03

134,000

674,020 €

06/05/2014

5.25

134,000

703,500 €

08/05/2014

5.09

134,000

682,060 €

12/05/2014

5.28

134,000

707,520 €

13/05/2014

5.34

134,000

715,560 €

15/05/2014

4.75

134,000

636,500 €

19/05/2014

4.60

134,000

616,400 €

20/05/2014

4.59

134,000

615,060 €

22/05/2014

5.23

134,000

700,820 €

26/05/2014

4.98

134,000

667,320 €

27/05/2014

5.05

134,000

676,700 €

02/06/2014

4.94

134,000

661,960 €

03/06/2014

5.19

134,000

695,460 €

05/06/2014

5.50

134,000

737,000 €

10/06/2014

5.45

134,000

730,300 €

12/06/2014

5.40

134,000

723,600 €

16/06/2014

5.68

134,000

761,120 €

17/06/2014

5.55

134,000

743,700 €

19/06/2014

5.60

134,000

750,400 €

23/06/2014

5.64

134,000

755,760 €

24/06/2014

5.84

134,000

782,560 €

26/06/2014

5.77

134,000

773.180

30/06/2014

5.82

134,000

779.880

Σύνολα

5,25€ (μέση σταθμική τιμή)

4.690.000

24.629.200€

Συνολικά το 6μηνο του 2014

Ημερομηνία

6μηνο 2014

(1/1 -30/6)

Μέση Σταθμική Τιμή

Ποσότητα EUAs 

Αξία Συναλλαγών

Σύνολο

5,68

(μέση σταθμική τιμή)

13.081.000

74.251.120€

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.