Οδηγίες για το πιστωτικό τιμολόγιο των παραγωγών Φωτοβολταϊκών

 

Το sunblog μετά από ερωτήματα αναγνωστών του, δημοσιεύει ένα υπόδειγμα για την σύνταξη του πιστωτικού τιμολογίου που θα πρέπει να στείλουν οι παραγωγοί ενέργειας από Φωτοβολταϊκά στον ΛΑΓΗΕ εντός 2 μηνών από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου.

Υπόδειγμα:

pistotiko timologio1 Οδηγίες για το πιστωτικό τιμολόγιο των παραγωγών Φωτοβολταϊκών

Σύμφωνα  με την υπόδειξη του ΣΠΕΦ το πιστωτικό τιμολόγιο έχει δημιουργηθεί με βάση το Ειδικό Ενημερωτικό Σημείωμα του ΛΑΓΗΕ. Η ημερομηνία θα πρέπει να είναι μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, δηλαδή μετά την 07/04/2014.

Όπως ο ΛΑΓΗΕ τονίζει στην ανακοίνωσή του, για την έγκαιρη διεκπεραίωση των πιστωτικών τιμολογίων που θα εκδοθούν με βάση τα Ειδικά Ενημερωτικά Σημειώματα, θα πρέπει κατά την αποστολή τους μέσω ταχυδρομείου να αναγράφεται στο φάκελο η ένδειξη «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ».

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.