Στην τελική ευθεία η δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας

 
14 geld Fot 330x248 Στην τελική ευθεία η δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας

Στην τελική ευθεία η δημιουργία χρηματιστηρίου ενέργειας

Η δημιουργία αγοράς ενέργειας για τη διαπραγμάτευση παραγώγων στο Χ.Α. βρίσκεται στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», υψηλόβαθμο στέλεχος των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, που συναντήθηκε τις τελευταίες μέρες με τις διοικήσεις των εταιρειών Μυτιληναίου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Ελληνικών Πετρελαίων και ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έλαβε θετική απάντηση ως προς τη συμμετοχή τους στη νέα αγορά που θα δημιουργηθεί και επιτρέπει η σχετική νομοθεσία της MiFid. Aντίθετα, θα καθυστερήσει η αγορά εμπορευμάτων ελαιολάδου αφενός γιατί χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση και αφετέρου δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι αποθηκευτικοί χώροι. Υπενθυμίζεται ότι από το 2014 προβλέπεται η μετάβαση στο νέο μοντέλο της χονδρεμπορικής αγοράς (target model), το οποίο προβλέπει χρηματιστήριο ενέργειας και παράλληλα χρήση διμερών συμβολαίων.

Κάθε κράτος-μέλος μπορεί θεωρητικά να οργανώσει χονδρεμπορικά αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με τις 4 αγορές του ενιαίου μοντέλου, δηλαδή αγορές επόμενης ημέρας, ενδοημερήσιων συναλλαγών με συνεχή διαπραγμάτευση, εξισορρόπηση ενέργειας και προθεσμιακή.

Οι χονδρεμπορικές εταιρείες, τέλος, υποχρεούνται να δηλώνουν τις συναλλαγές τους στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων (π.χ. broker). Σημειώνεται ότι η άδεια για τη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς ενέργειας θα χορηγηθεί μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Μέλη στην εν λόγω αγορά μπορούν να γίνουν πρόσωπα που κατ’ επάγγελμα ασκούν δραστηριότητες παραγωγής, εμπορίας ή προώθησης των εμπορευμάτων ή άλλες σχετιζόμενες με τα εν λόγω εμπορεύματα δραστηριότητες και υπηρεσίες. Η Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα που θα ανέρχονται έως 3 εκατ. ευρώ σε περιπτώσεις χειραγώγησης κ.ά. Παράλληλα, χθες πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Χρηματιστήριο με την ευκαιρία της υπογραφής των συμβάσεων συνεργασίας μεταξύ του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων της Ρουμανίας (SΙΒΕΧ). Η συνεργασία μεταξύ άλλων αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους συμμετέχοντες των δύο αγορών και στη μείωση του λειτουργικού κόστους με την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, που θα παρέχει ένα ομοιογενές τεχνολογικό και κανονιστικό περιβάλλον λειτουργίας των δύο ομίλων.

Πηγή:kathimerini.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.