ΛΑΓΗΕ: Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας

 
64 lagie 330185 ΛΑΓΗΕ: Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας

Ο ΛΑΓΗΕ με σημερινή ανακοίνωσή του διευκρινίζει τον ορθό τρόπο υποβολής Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

27-01-2014

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής:
α) Τα Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας που εκδίδονται μέσω TAXIS NET  θα γίνονται δεκτά από το ΛΑΓΗΕ είτε με fax στο 210-9466841 είτε μέσω e-mail αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoape@lagie.gr

β) Σε περίπτωση που το Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας ή η Βεβαίωση Οφειλής προς το Δημόσιο εκδίδεται από τις αρμόδιες ΔΟΥ, βάσει των Α.Υ.Ο. Πολ 1274/27.12.2013 και  Α.Υ.Ο. Πολ  1275/27.12.2013, θα πρέπει το πρωτότυπο να αποστέλλεται στην Υπηρεσία Λογιστηρίου του ΛΑΓΗΕ.  Κατά την αποστολή μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει για την έγκαιρη διεκπεραίωση να αναγράφεται στο φάκελο η ένδειξη “ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ” ή “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ”.

Διευκρινίζεται ότι το “Σημείωμα για πληρωμή” δεν αποτελεί το κατά νόμο απαιτούμενο παραστατικό φορολογικής ενημερότητας.

Πηγή: www.lagie.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.