Επιστολή ΣΠΕΦ στο ΥΠΟΙΚ: Προσωρινή απαλλαγή ΦΒ Παραγωγών από απαίτηση προσκόμισης φορολογικών ενημεροτήτων προς τον ΛΑΓΗΕ

 

Επιστολή απέστειλε ο ΣΠΕΦ προς τον κ. Ι. Σουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών και τον κ. Γ. Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονομικών με κοινοποιήσεις στο ΥΠΕΚΑ, κ. Α. Παπαγεωργίου Υφυπουργό και κ. Κ. Μαθιουδάκη, Γ. Γραμματέα και στο ΛΑΓΗΕ κ. Α. Γκαρή Πρόεδρο με θέμα: Προσωρινή απαλλαγή ΦΒ Παραγωγών από απαίτηση προσκόμισης φορολογικών ενημεροτήτων προς τον ΛΑΓΗΕ.

Συγκεκριμένα: “Σε συνέχεια χθεσινής μας συνάντησης με τον Υφυπουργό ΠΕΚΑ για τα φλέγοντα θέματα που δημιουργεί στους χιλιάδες ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ η μακρόχρονη στάση πληρωμών του ΛΑΓΗΕ, υποβάλλαμε το αίτημα μέχρις ότου εξορθολογιστούν οι πληρωμές (π.χ. για διάστημα 6 μηνών) με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση άμεσα να απαλλαγεί ο Λειτουργός από την υποχρέωση να ζητά φορολογικές ενημερότητες από τους αντισυμαβαλλόμενους παραγωγούς.

Όπως με επανειλημμένες επιστολές μας σας έχουμε γνωρίσει, οι παραγωγοί αδυνατούν να σας καταβάλλουν για ΦΠΑ χρήματα που επί 7 μήνες δεν έχουν εισπράξει από την εταιρεία ΛΑΓΗΕ με μέτοχο 100% το Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον οι «όποτε» πληρωμές του Λειτουργού έχουν καταστήσει αδύνατη και την εφαρμογή των φορολογικών ενημεροτήτων με παρακράτηση, οι οποίες ακόμη και όταν εκδίδονται λήγουν χωρίς ο Λειτουργός να έχει πληρώσει με δυσμενής συνέπειες για τους παραγωγούς. Ο όγκος μάλιστα των 15.000 τιμολογίων που κάθε μήνα αδιάλειπτα λαμβάνει από τους παραγωγούς, οδηγεί το όλο σύστημα σε κατάρρευση.

Επειδή στο μέτωπο των συμψηφισμών του ΦΠΑ με οφειλές του ΛΑΓΗΕ δεν έχετε ακόμη ανταποκριθεί, παρά τις περί του αντιθέτου δημόσιες γενικές δηλώσεις περί συμψηφισμών, παρακαλούμε στο μεταξύ να προωθήσετε άμεσα την παροδική (π.χ. για 6 μήνες και έως ότου εξορθολογιστούν οι ροές πληρωμών) απαλλαγή της υποχρέωσης του ΛΑΓΗΕ να απαιτεί φορολογική ενημερότητα από τους παραγωγούς για τις πληρωμές του.”

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.