ΣΠΕΦ:Συμψηφισμός οφειλών ΛΑΓΗΕ και φορολογικών υποχρεώσεων

 
15 spef 330χ200 ΣΠΕΦ:Συμψηφισμός οφειλών ΛΑΓΗΕ και φορολογικών υποχρεώσεων

Συμψηφισμός οφειλών ΛΑΓΗΕ και φορολογικών υποχρεώσεων

Ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή  προς το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Υπουργό κ. Ι. Στουρνάρα και τον Υφυπουργό κ. Γ. Μαυραγάννη με κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  υπ’ όψη του Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου και του Γεν. Γραμματέα κ. Κων/νου Μαθιουδάκη με θέμα τον συμψηφισμό των οφειλών ΛΑΓΗΕ με τις φορολογικές υποχρεώσεις των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Ολόκληρη η επιστολή:

Αξιότιμε κε Υπουργέ και κε Υφυπουργέ

Σε συνέχεια και προηγούμενης επιστολής μας για το θέμα από 9/9/13 για την οποία απάντηση δεν λάβαμε, έχουμε αιτηθεί την δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών του ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με φορολογικές υποχρεώσεις των παραγωγών προς το δημόσιο.

Όπως γνωρίζετε η εταιρεία ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) ανήκει μετοχικά κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 4001, Κεφάλαιο Δ, ΦΕΚ 179/22-8-11.  Η εταιρεία αυτή εδώ και περίπου δύο χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά και διευρυνόμενα προβλήματα εκπρόθεσμης αποπληρωμής των οικονομικών της υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές της ηλεκτροπαραγωγούς από ΑΠΕ της ηπειρωτικής χώρας.  Οι έξι μηνών καθαρές ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτές κυμαίνονται στα 800 εκατ. ευρώ περίπου.

Από την πλευρά τους οι ηλεκτροπαραγωγοί ΑΠΕ είναι δυστυχώς υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στην εφορία ανελλιπώς τον αναλογούντα ΦΠΑ για ληξιπρόθεσμα τιμολόγια που έχουν εκδώσει στο όνομα του ΛΑΓΗΕ και που δεν έχουν επί 6 μήνες εισπράξει.  Αν δεν το κάνουν, πέραν των κυρώσεων που τους επιφυλάσσει το Υπουργείο σας (επί αδίκω διαπόμπευση και κατασχέσεις), δεν έχουν καν δικαίωμα συμμετοχής στις οποτεδήποτε πληρωμές του ΛΑΓΗΕ Α.Ε., αφού υποχρεούνται, ως εταιρεία ο ΛΑΓΗΕ ανήκουσα 100% στο Ελληνικό Δημόσιο, να διατηρούν εν ισχύ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα δημιουργούμενης έτσι μίας εξόχως ασφυκτικής και αδίκως τιμωρητικής κατάστασης γι’ αυτούς.

Επειδή θεωρούμε πως ευλόγως αντιλαμβάνεστε τον παραλογισμό και την επικινδυνότητα της κατάστασης αυτής, ζητούμε τις επείγουσες ενέργειες σας προς την κατεύθυνση της άμεσης δυνατότητας συμψηφισμού τουλάχιστον του ΦΠΑ.  Η παρούσα μάλιστα συγκυρία όπου τέλος Ιανουαρίου χιλιάδες παραγωγών με β’ κατηγορίας βιβλία θα χρειαστεί να καταβάλλουν ΦΠΑ για όλο το δ΄ τρίμηνο 2013, καθιστά το πρόβλημα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΞΥ.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν.. Γραμματέας

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.