Ορθολογικότερη κατανομή των ΕΝΑΝΤΙ τιμολογήσεων Φωτοβολταϊκών πάρκων

 
63 spef loumakis 22x290 Ορθολογικότερη κατανομή των ΕΝΑΝΤΙ τιμολογήσεων Φωτοβολταϊκών πάρκων

Ορθολογικότερη κατανομή των ΕΝΑΝΤΙ τιμολογήσεων Φωτοβολταϊκών πάρκων

O ΣΠΕΦ με επιστολή του προς το ΛΑΓΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΥΠΕΚΑ και ΡΑΕ προτείνει την ορθολογικότερη κατανομή των έναντι τιμολογήσεων των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ολόκληρη η επιστολή:

ΑξιότιμοιΚύριοι

Όπως γνωρίζετε τα φωτοβολταϊκά πάρκα έως 100 kWpστο διασυνδεδεμένο σύστημα τιμολογούνται για τους 9 μήνες στη βάση ΕΝΑΝΤΙ ενημερωτικών σημειωμάτων, ενώ μόνο στους υπόλοιπους τρεις (Φεβρουάριος, Ιούνιος, Οκτώβριος) που διεξάγονται μετρήσεις εκδίδονται εκκαθαριστικά σημειώματα από τον Λειτουργό για την παραγωγή τους.  Η κατανομή για τους έναντι μήνες ορίσθηκε το 2009 από την ΔΕΗ (τότε διαχειριστής του δικτύου), όπου όμως δεν υπήρχαν ακόμη στατιστικώς σημαντικά δεδομένα παραγωγής.

Η κατάσταση με την υφιστάμενη κατανομή χαρακτηρίζεται αρκετά στρεβλή για τα πάρκα αυτά, αφού οι δύο εκκαθαριστικοί μήνες (Ιούνιος και Οκτώβριος) καταλήγουν να σταθμίζουν το 40% του ετήσιου τζίρου τους αντί για 17% που έστω ημερολογιακώςαναλογικά θα αντιστοιχούσαν.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με την στάση πληρωμών του ΛΑΓΗΕ, όπου σήμερα οφείλονται στους παραγωγούς οι δύο αυτοί εκκαθαριστικοί μήνες μαζί με άλλους πέντε έναντι, στρεβλώνουν υπέρμετρα σε βάρος των Φ/Β πάρκων αυτών το οφειλόμενο ποσοστό ως προς τον ετήσιο τζίρο τους επιτείνοντας την οικονομική ασφυξία.

Για να ακριβολογούμε οι 7 οφειλόμενοι σήμερα μήνες αντιστοιχούν στο 75% του ετήσιου τζίρου των παραγωγών (στατιστικά δηλαδή 9μηνο), αντί για 58% που έστω ημερολογιακά θα αντιστοιχούσαν, γεγονός που φέρνει τους εν λόγω παραγωγούς σε ιδιαίτερα δυσμενή ταμειακή θέση.  Επειδή η οριστική λύση που προβλέπεται να είναι η μηνιαία ηλεκτρονική τηλεμέτρηση, όπως ισχύει στα Φ/Β πάρκα άνω των 100 kWp, δεν φαίνεται δυστυχώς να επισπεύδεται, παρότι οι παραγωγοί έχουν πληρώσει με τους Όρους Σύνδεσης το κόστος του GSMModemπου τους αφορά, προτείνουμε μεταβατικά τηνάμεση αλλαγή της κατανομής των έναντι μηνών στην βάση των ακόλουθων στοιχείων:

spef1 Ορθολογικότερη κατανομή των ΕΝΑΝΤΙ τιμολογήσεων Φωτοβολταϊκών πάρκων

Όπως θα διαπιστώσετε η προτεινόμενη λύση για πάρκο των 100 KWpή στην ανηγμένη βάση ανά kWpεγκατεστημένης ισχύος για τα μικρότερα, συνδυάζει σταθερότερες και ρεαλιστικότερες χρηματοροές για τους παραγωγούς χωρίς να αυξάνει την πολυπλοκότητα των έναντι τιμολογήσεων για τον Λειτουργό, αφού προσθέτει μία μόνο επιπλέον «έναντι» ταχύτητα για τους μήνες μετά τον εκκαθαριστικό Φεβρουάριο και μέχρι τον εκκαθαριστικό Οκτώβριο.  Επιπλέον με την κατανομή αυτά θα εξομαλυνθούν αντίστοιχα και οι χρηματοροές του Λειτουργού αφού τα πάρκα μέχρι 100 KWpσταθμίζουν περίπου στο 50% της εγκατεστημένης επαγγελματικής Φ/Β ισχύος.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν. Γραμματέας

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.