H Ομιλία του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής για το σχέδιο Νόμου “Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις”

 
papageorgiou H Ομιλία του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής για το σχέδιο Νόμου Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις

H Ομιλία του Υφυπουργού ΠΕΚΑ κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής για το σχέδιο Νόμου "Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις"

Στην χθεσινή του ομιλία στη Βουλή, ο υφυπουργό ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου, για το νομοσχέδιο των ΑΠΕ, αναφέρθηκε στα προβλήματα του κλάδου, τα μέτρα που έχουν ληφθεί και στα μέτρα που θα ψηφιστούν στην συνέχεια.

Ολόκληρη η ομιλία:

Αυτό που πετυχαίνουμε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι ένας διπλός στόχος:

  • Ρυθμίζουμε ζητήματα που εκκρεμούν ως προς την ομαλή ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών.
  • Απλοποιούμε διαδικασίες σε μία σειρά από τομείς της Ενέργειας και του Ορυκτού Πλούτου.

Παράλληλα, εισάγονται δύο μεγάλες καινοτομίες:

  • Η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διακοψιμότητας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και των ενεργοβόρων βιομηχανιών, που για πρώτη φορά θεσπίζεται.
  • Η καθιέρωση τελών από ιδιωτικά μεταλλεία υπέρ του Δημοσίου από την επιτυχή εξόρυξη μεταλλευμάτων, για πρώτη φορά επίσης.

Επόμενη προτεραιότητά μας θα είναι να φροντίσουμε για τη σταθεροποίηση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών, διότι πέρυσι βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, ήταν υπό κατάρρευση και, αν δεν λαμβάνονταν όλα αυτά τα μέτρα που ελήφθησαν από το καλοκαίρι του 2012 μέχρι σήμερα, το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ θα είχε φτάσει περίπου τα 2,7 δισεκατομμύρια στο τέλος του 2014.

Αυτή τη στιγμή, με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, έχουν καλυφθεί τα δύο δισεκατομμύρια και υπολείπονται επτακόσια εκατομμύρια, για να καλυφθεί το έλλειμμα και να σταματήσει να υπάρχει και στο μέλλον. Αυτό σημαίνει τη λύση του προβλήματος του ΛΑΓΗΕ με μία μόνιμη πλέον φόρμουλα εφαρμογής στις ΑΠΕ και ειδικά στα φωτοβολταϊκά, κάτι που πολύ σύντομα θα έρθει στη Βουλή για να το συζητήσουμε.

Και εδώ υπεισέρχεται και ένα θέμα που τέθηκε από αρκετούς ομιλητές και πράγματι αποτελεί ένα κορυφαίο βήμα, στο οποίο σύντομα θα είμαστε πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε :

Προχωρούμε στο νέο στρατηγικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το ενεργειακό μας μέλλον, το οποίο αφορά τα επόμενα, τουλάχιστον, είκοσι χρόνια.

Ήδη, κάναμε ότι ήταν απαραίτητο για να παραμείνει ζωντανή ολόκληρη η αλυσίδα της αγοράς ενέργειας.

Προχωρήσαμε στη θεσμοθέτηση του νέου μεταβατικού ρυθμιστικού πλαισίου που θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στο νέο ευρωπαϊκό μοντέλο της ηλεκτρικής αγοράς το 2015.

Μέσα σε αυτό το μοντέλο καταργήθηκε ήδη το 10% από τον Μηχανισμό Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, ο οποίος αφορά τις μονάδες φυσικού αερίου. Την 1η Ιανουαρίου 2014 καταργείται το 30% – το δεύτερο σκέλος του μηχανισμού – και στις αρχές του δευτέρου εξαμήνου του 2014 καταργείται ο ίδιος ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.

Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε και για τις ΑΠΕ, δηλαδή να τις σταθεροποιήσουμε και να εξυγιανθεί ο κλάδος, το ίδιο κάνουμε και για τις μονάδες φυσικού αερίου.

Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις, μαζί με τη μελέτη για το ενεργειακό μείγμα και τον επανακαθορισμό των ενεργειακών στόχων – που πιστεύουμε ότι μέχρι τις αρχές του νέου έτους θα έχει ολοκληρωθεί- συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται ως προς τον χρονικό τους ορίζοντα.

Αυτό σημαίνει ότι μαζί με τον ενεργειακό σχεδιασμό θα πρέπει ταυτόχρονα να ξέρουμε σε ποιο ενεργειακό μείγμα στοχεύουμε για τα επόμενα είκοσι χρόνια, τι ακριβώς χρειάζεται η χώρα, ποιες είναι οι ανάγκες της σε θερμικές μονάδες ή σε ανανεώσιμες πηγές, σε τι είδους ανανεώσιμες πηγές και πού.

Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει όπως ξέρετε και πρόκειται να ολοκληρωθούν σε λιγότερο από δύο χρόνια. Επιτρέψτε μου να πω ότι σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν γίνει τόσο πολλά, σε τόσο μικρό διάστημα.

Να μπω σε συγκεκριμένα θέματα που αναφέρθηκαν από πολλούς και, προφανώς, ήταν σημαντικά.

Θα ξεκινήσω από το τελευταίο – το άκουσα και σήμερα – που αφορά το θέμα της Σκύρου. Δεν έχει δοθεί από το ΥΠΕΚΑ περιβαλλοντική άδεια για το αιολικό έργο της Σκύρου, και προφανώς στη συνάντηση που θα γίνει θα συζητηθεί εκ νέου αυτό το συγκεκριμένο έργο, διότι έχει δυνατότητες να γίνει και διαφορετικά.

Όσον αφορά στην Αυτοπαραγωγή, είναι σαφές ότι είναι μία καινούρια ρύθμιση, στην οποία προχωρούμε και πιστεύω πως όλοι καταλαβαίνουν πως είναι πολύ θετική. Ακούστηκαν προτάσεις σημαντικές, όπως είπαμε και στην Επιτροπή.

Βέβαια, ο ετήσιος συμψηφισμός δεν είναι τόσο απλό θέμα. Έχει τεχνικές δυσκολίες και, όπως είπα και στην Επιτροπή, το επαναλαμβάνω και σήμερα, ναι, θα το κάνουμε, αλλά χρειάζεται μελέτη εφαρμογής. Μάλιστα, έχει και αρκετές επεκτάσεις, που ήδη έχουμε δώσει εντολή να μελετηθούν, για να μπορέσουμε άμεσα σε επόμενο νομοσχέδιο να φέρουμε τη λύση.

Σε ότι αφορά τις μικρές Ανεμογεννήτριες, με το νομοσχέδιο τίθεται σαφές χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας μέχρι την έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, μέχρι την 1η Ιουνίου 2014.

Για τους μεγάλους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων σε μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με αντλησιοταμίευση, η οποία είναι πιο συμφέρουσα μορφή αποθήκευσης ενέργειας με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σήμερα λειτουργούν μόνο δύο τέτοια έργα από τη ΔΕΗ.

Για τον προσδιορισμό τιμών για νέες Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Ήταν με υπουργική απόφαση και αυτό συνεχίζει να ισχύει, απλώς στην πάγια διαδικασία προσθέτουμε τη δυνατότητα για πιο ευέλικτη παραμετροποίηση που θα οδηγήσει στον βέλτιστο προσδιορισμό των νέων τιμών.

Για τα αγροτικά Φωτοβολταϊκά, έγινε δεκτή μία πρόταση φορέων, ώστε να μνημονεύονται χωριστά στον πίνακα της παραγράφου 11 του άρθρου 17 περί Μεταβατικού Τέλους Εφοδιασμού, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ΚΑΠ των αγροτών.

Ακούστηκε, επίσης, για μία ακόμη φορά ότι το ΕΤΜΕΑΡ είναι 40% υπέρ των ΑΠΕ και 60% υπέρ των ορυκτών καυσίμων. Τέτοιο θέμα είναι ξεκάθαρο πως δεν υφίσταται. Οι πόροι του ΕΤΜΕΑΡ συλλέγονται από τον ΑΔΜΗΕ, αποδίδονται στον ΛΑΓΗΕ και τον – ξεχωριστό – Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και από εκεί τα χρήματα καταβάλλονται στους παραγωγούς ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, και μόνον σε αυτούς. Δεν υπάρχει καμία σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, είναι άλλος ο λογαριασμός του ΛΑΓΗΕ που αφορά τα ορυκτά καύσιμα.

Όσον αφορά δε, την τιμή της σμύριδας – και είναι σημαντικό γιατί είναι ένα ορυκτό με ιστορία στη χώρα μας – όντως ανεβάσαμε την τιμή κατά τη διαδικασία διαβούλευσης.

Μέχρι τώρα η τιμή της σμύριδας ήταν 6 ευρώ. Βάλαμε την τιμή στα 30 ευρώ κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά και, δυστυχώς, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, γιατί όπως ξέρετε η σμύριδα έχει αντικατασταθεί πλέον από τεχνητά υλικά.

Θα πρέπει δε να σας πω, ότι επειδή ακριβώς υπάρχει ο σεβασμός της πολιτείας απέναντι στην ιστορία της σμύριδας, η πολιτεία την τελευταία εξαετία έχει καταβάλλει περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση της σμυριδοπαραγωγής και των σμυριδοπαραγωγών φυσικά.

Στην περίπτωση του περιορισμού της ζώνης των χιλίων μέτρων, σε περιπτώσεις λατομικών περιοχών που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές, η ρύθμιση αυτή απαντά σε αιτήματα και επιλύει προβλήματα που οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες των περιοχών αυτών έθεσαν.

Ταυτόχρονα, η διάταξη προβλέπει ότι η μείωση της απόστασης γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Λατομικών Περιοχών. Η Επιτροπή είναι οκταμελής, με μέλη από την Κεντρική Διοίκηση, την Περιφερειακή Διοίκηση, τους ΟΤΑ, το ΙΓΜΕΜ. Η εν λόγω Επιτροπή εκτιμούμε ότι παρέχει αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες.

Θα πρέπει, τέλος, να προσθέσω ότι οι προτεινόμενες ρύθμισεις για τα λατομεία καλύπτουν το μεταβατικό διάστημα εν όψει του Λατομικού Νομοσχεδίου, το οποίο θα έρθει με τις αρχές του νέου έτους και θα προβλέπει και όλες αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.