ΣΠΕΦ: Μηχανισμός διασφάλισης εσόδων – πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια προς ΑΔΜΗΕ

 
15 spef 330χ200 ΣΠΕΦ: Μηχανισμός διασφάλισης εσόδων   πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια προς ΑΔΜΗΕ

Μηχανισμός διασφάλισης εσόδων - πόρων ΑΠΕ από Προμήθεια προς ΑΔΜΗΕ

Επιστολή για το φλέγον ζήτημα της διασφάλισης και είσπραξης από την ΔΕΗ αλλά και την προμήθεια ευρύτερα των πόρων που οφείλονται στον ΑΔΜΗΕ και αφορούν τις ΑΠΕ απέστειλε ο ΣΠΕΦ σήμερα 10/10/13.  Ο σύνδεσμος ζητάει παράλληλα άμεση συνάντηση με την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ ώστε να εκτεθούν όλα τα μέτρα και οι μηχανισμοί διαχείρισης του χρηματοπιστωτικού κινδύνου που οφείλει να λαμβάνει ο διαχειριστής με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των χρηματοροών αυτών. 

Ολόκληρη η επιστολή:

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε

Όπως γνωρίζουμε ο ΑΔΜΗΕ είναι επιφορτισμένος με την είσπραξη του αναλογούντος ΕΤΜΕΑΡ για την ενέργεια που απορροφήθηκε από την Προμήθεια και εν συνεχεία για την απόδοση του στον ΛΑΓΗΕ και τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ.  Επίσης είναι υπεύθυνος για την είσπραξη πάλι από την Προμήθεια των Αποκλίσεων αλλά και της προκύπτουσας οικονομικής διαφοράς μεταξύ του floorτου ΜΜΚΣΘΜ και του αλγεβρικού αθροίσματος των εκκαθαρίσεων ΗΕΠ και Αποκλίσεων βάσει ΟΤΣ και ΟΤΑ αντίστοιχα.  Τα ποσά αυτά υπέρ ΑΠΕ συγκροτούν πάνω από το 50% των ποσών που απαιτούνται για την αποζημίωση τους ετησίως, οπότε η αδιάλειπτη είσπραξη τους από την εταιρεία σας καθίσταται εξόχως σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Το τελευταίο διάστημα γνωρίζουμε πως η ΔΕΗ που αποτελεί και την βασική εταιρεία Προμήθειας, σας οφείλει σημαντικά ποσά που οπωσδήποτε αφορούν και τους ανωτέρω πόρους υπέρ ΑΠΕ.Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς αλλά και των για επτά συνεχόμενους μήνες απλήρωτων ΑΠΕ, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι είδους μηχανισμούς εξασφάλισης πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζετε για την εμπρόθεσμη είσπραξη των χρημάτων αυτών αλλά και γενικότερα της οπωσδήποτε διασφάλισης τους από την εκάστοτε εταιρεία Προμήθειας.

Παρακαλούμε όπως μας ορίσετε το συντομότερο συνάντηση μαζί σας, ώστε να μας εκθέσετε το ανωτέρω πλαίσιο διασφάλισης και εμπρόθεσμης ροής των πόρων ΑΠΕ που μας αφορούν.

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,
Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γεν.. Γραμματέας»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.