Επιστολή ΣΠΕΦ προς το Υπουργείο Οικονομικών

 
15 spef 330χ200 Επιστολή ΣΠΕΦ προς το Υπουργείο Οικονομικών

Επιστολή ΣΠΕΦ προς το Υπουργείο Οικονομικών

Ο ΣΠΕΦ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα και στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη με κοινοποίηση  στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον  Υφυπουργό κ. Α. Παπαγεωργίου και Γεν. Γραμματέα κ. Κων/νο Μαθιουδάκη και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, τον Υπουργό κ. Κωστή Χατζηδάκη  και Υφυπουργό κ. Νότη Μηταράκη, με θέμα την  ΠΟΛ 1216/24.9.2013 περί αποσβέσεων παγίων φωτοβολταϊκών  εγκαταστάσεων.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1216 του Υπουργείου σας από 24/9/13 με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ερμηνεύοντας τον ν. 4110/23.1.13 εντάσσετε τις αποσβέσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην κατηγορία «Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες, σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης» με συντελεστή αποσβέσεων 4% (25ετία) και όχι στην κατηγορία που φυσιολογικά ανήκουν δηλαδή αυτήν των «Μηχανημάτων» ή των «Λοιπών παγίων στοιχείων» με συντελεστή 10% που προβλέπεται στον ίδιο νόμο.

Όπως είναι γνωστό οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από καταβολής τους το 2006 μέχρι σήμερα απολάμβαναν συντελεστή απόσβεσης 5 – 7% (15 – 20ετία) όσον αφορά τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό -επέλεγε η εκάστοτε επιχείρηση τιμή μεταξύ του εύρους αυτού την οποία και υποχρεούταν να διατηρήσει σταθερή για όλη την διάρκεια απόσβεσης.  Τούτο συνέβαινε αφενός λόγω του εντάσεως κεφαλαίου χαρακτήρα τους αλλά και του γεγονότος ότι πολλά από τα μηχανήματα αυτά είναι πιθανόν να μην ξεπεράσουν σε διάρκεια ζωής τα 15 – 20 χρόνια, ένεκα του πρωτογενούς σταδίου που βρίσκεται η εν λόγω τεχνολογία και να χρειαστούν συνεπώς αντικατάσταση. 

Υπό συνθήκες 15ετούς απόσβεσης (με συντελεστή 7%) ως ίσχυαν, ο παραγωγός μετά την 15ετία είχε την ευχέρεια λογιστικά (αφού είχε ολοκληρώσει τις αποσβέσεις του εξοπλισμού) να προβεί σε αντικαταστάσεις – εκσυγχρονισμούς εντός του ορίου της εγκατεστημένης ισχύος της άδειας του.  Με την ΠΟΛ σας όμως αυτή και την ειδική μνεία περί εξοπλισμού σε αδράνεια (παρ. 5) ο οποίος δεν θα δύναται να καταχωρεί λογιστικές αποσβέσεις, αναγκάζετε τους παραγωγούς να μην προβούν σε καμία ανακαίνιση – εκσυγχρονισμό αφού λόγω ορίου εγκατεστημένης ονομαστικής ισχύος στην άδεια τους δεν θα μπορούν να κρατήσουν σε λειτουργία και τον παλαιό αλλά και τον νέο εξοπλισμό.  Δημιουργείται συνεπώς το παράδοξο επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής που αναμένονται σημαντικές βελτιώσεις -εξελίξεις να μην μπορούν να εκσυγχρονιστούν για λογιστικούς – φοροεισπρακτικούς λόγους.       

Επιπλέον όπως γνωρίζετε οι επαγγελματικές Φωτοβολταϊκές μονάδες έχουν σύμβαση πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τον Λειτουργό της αγοράς για 20 χρόνια υπό καθεστώς ταρίφας (feed-in-tariff), ενώ για το πέραν της 20ετίας διάστημα, αν λειτουργούν και άγνωστο σε τι ποσοστό απόδοσης, η πιθανολογούμενη μετάπτωση τους στην χονδρεμπορική τιμή αγοράς θα σημάνει την δραστική υποδιαίρεση του τζίρου τους η οποία και θα αδυνατεί να απορροφήσει το κατάλοιπο των αποσβέσεων που τις επιφυλάσσει η ΠΟΛ σας.  Συνεπώς με την ερμηνευτική εγκύκλιο σας αυτή επιχειρείται τεχνητά να αυξηθεί σωρευτικά η φορολογητέα ύλη των επαγγελματικών Φωτοβολταϊκών μονάδων.  Μας προξενεί μάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός πως τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά, τομείς με μηδενική φοροδιαφυγή, είναι οι μόνοι κλάδοι της οικονομίας που κατονομάζονται στην εγκύκλιο σας ώστε οπωσδήποτε να επιβαρυνθούν από αυτήν.

Περαιτέρω με τον ν. 4093/2012 και τους προστιθέντες του επιβλήθηκε στις εν λειτουργία Φ/Β εγκαταστάσεις οριζόντια ισοπεδωτική εισφορά επί του κύκλου εργασιών 25 – 42%, χωρίς κανένα αντιστάθμισμα ή συμμετοχή και των τραπεζών στο «κούρεμα», η οποία καθ’ υπέρβαση κάθε λογικής σύμφωνα με τον ν. 4110/2013 δεν εκπίπτει ολόκληρη από τα έσοδα εντός της χρήσης που αφορά, αλλά αποσβένεται ισόποσα σε βάθος πενταετίας.  Δημιουργούνται έτσι δυστυχώς συνθήκες εικονικής πραγματικότητας όσον αφορά την φορολογητέα ύλη των παραγωγών, οι οποίοι εν τέλει φορολογούνται εμπροσθοβαρώς για σημαίνον (25 – 42%) ποσοστό εισοδήματος που δια νόμου τους περικόπηκε.  Στην εν λόγω μάλιστα πρωτόγνωρη φορολογική αντιμετώπιση που όμοια της εμείς δεν ενθυμούμαστε, «άλλοθι» του Υπουργείου σας ήταν πως εν τέλει οι παραγωγοί συν τω χρόνω αποσβένοντας την εισφορά έστω και με δόσεις εντός πενταετίας επικαλυπτόμενες, θα ελαφρυνθεί η φορολογητέα ύλη τους.   Δυστυχώς με την ΠΟΛ 1216/2013 αποδεικνύεται κενό γράμμα και η προσέγγιση αυτή και αναφύεται ως μοναδική πρόθεση της Πολιτείας η συνεχής, άδικη και οριζόντια αφαίμαξη των παραγωγών έως τον πλήρη αφελληνισμό του κλάδου.

Συμπεριλαμβάνοντας στα ανωτέρω το γεγονός ότι οι παραγωγοί από Φωτοβολταϊκά και ΑΠΕ παραμένουν από τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (εταιρεία με μέτοχο 100% το Ελληνικό Δημόσιο) σταθερά απλήρωτοι για 6 μήνες τα τελευταία 2 χρόνια, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος του αδιεξόδου που η νέα σας ΠΟΛ δημιουργεί, αφού τους καλείτε να πληρώσουν εκ νέου υπέρμετρα αυξημένο φόρο και για το 2013. Είναι μάλιστα τέτοιος ο «διωγμός» των ΑΠΕ στην παρούσα «συγκυρία», που ακόμα και στον συμψηφισμό οφειλών δημοσίου – ιδιωτών που πρόσφατα εξαγγείλατε, ο ΛΑΓΗΕ Α.Ε. δεν συμπεριλαμβάνεται αυτοδικαίως, ενώ για το σχετικό αίτημα μας από 9/9/13 περί συμπερίληψης του, απάντηση δεν έχουμε λάβει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αιτούμαστε να παραμείνουν τα φωτοβολταϊκά στον συντελεστή αποσβέσεων 5 – 7% όπως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.