ΣΠΕΦ: Το μεσοσταθμικό 30% στα Φωτοβολταϊκά αρκεί, φθάνει να πληρώσουν όλοι, αναλογικά και δίκαια

 
15 spef 330χ200 ΣΠΕΦ: Το μεσοσταθμικό 30% στα Φωτοβολταϊκά αρκεί, φθάνει να πληρώσουν όλοι, αναλογικά και δίκαια

Το μεσοσταθμικό 30% στα Φωτοβολταϊκά αρκεί, φθάνει να πληρώσουν όλοι, αναλογικά και δίκαια

Τις αναλυτικές και ποσοτικοποιημένες θέσεις του κατέθεσε σήμερα ο ΣΠΕΦ, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για το New Deal που εκκίνησε με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ σε συνέχεια ευρείας σύσκεψης για το θέμα με φορείς των ΑΠΕ στις 23/7/13.

Η τριάντα πέντε σελίδων τεχνική έκθεση του ΣΠΕΦ περιλαμβάνει πλήρη αναλογιστική μελέτη της εισοδηματικής απόδοσης των Φωτοβολταϊκών επενδύσεων αλλά και του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ έως το έτος 2016, από την οποία και προκύπτει πως με:

 • Μεσοσταθμική περικοπή 10% στις λοιπές ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ.
 • Μεσοσταθμική περικοπή 30% στα επαγγελματικά Φωτοβολταϊκά δίκαια και αναλογικά όμως κατανεμημένης, με πλήρη παραμετροποίηση (FIT, τυπικό κόστος κατασκευής, μέγεθος, τυχόν εκταμιευθείσα επιχορήγηση).
 • Μεσοσταθμική περικοπή και στα οικιακά Φωτοβολταϊκά στο 30%, δίκαια και αναλογικά κατανεμημένης επίσης με βάση FIT και κόστος κατασκευής.  Μη οικονομικά τεκμηριωμένες εξαιρέσεις δεν μπορούν πλέον να γίνουν αποδεκτές. Ας σημειωθεί εδώ πως επειδή τα οικιακά συστήματα απαλλάσσονται κάθε φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών (επιπλέον φορολογική επιβάρυνση 30% στα επαγγελματικά Φωτοβολταϊκά συν τις ασφαλιστικές εισφορές), η εισοδηματική τους απόδοση διατηρεί ισχυρό επιπλέον premium συγκριτικά με τα επαγγελματικά και παρά την ισοδύναμη περικοπή.  Η ισότιμη περικοπή αυτή στα οικιακά θα απαλλάξει τα επαγγελματικά Φωτοβολταϊκά από πρόσθετη μεσοσταθμική επιβάρυνση περικοπής 7 ολόκληρων ποσοστιαίων μονάδων.  Επιπλέον απολαμβάνουν καταρχήν 25ετούς σύμβασης έναντι 20ετούς των επαγγελματικών.
 • ΕΤΜΕΑΡ στα 15 – 16 ευρώ/MWh όπως έθεσε το ΥΠΕΚΑ.
 • Έσοδα από το τέλος ΝΕΡΙΤ που εκτιμώνται στο μισό του πρώην τέλους ΕΡΤ (λόγω της φημολογούμενης μείωσης του όγκου της νέας Ραδιοτηλεόρασης).
 • Έσοδα από ρύπους με τιμή στα 4,5 ευρώ/τόνο CO2.
 • Αυστηρή συγκράτηση /ανάσχεση στην ένταξη νέας Φ/Β ισχύος.
 • Αυστηρή επιτήρηση της νέας βάσης του ειδικού λογαριασμού που αφορά το Μεσοσταθμικό Συμβατικό Μεταβλητό Κόστος (ΜΣΜΚ) και για την αποφυγή νέων στρεβλώσεων.

παράγονται ισχυρά ετήσια πλεονάσματα που μηδενίζουν το συσσωρευμένο έλλειμμα μέχρι το 2015 και δίνουν εν συνεχεία την δυνατότητα αναλογικής μείωσης των ποσών που συγκεντρώνονται από την περικοπή κατά 15% ετησίως μεσοσταθμικά, ή μείωσης του ΕΤΜΕΑΡ κατά 1,5 ευρώ/MWh/έτος, ή κατάργησης της συνεισφοράς του τέλους ΝΕΡΙΤ ή μείωσης στο 50% των εσόδων του ειδικού λογαριασμού από τα δικαιώματα ρύπων, που εν γένει αφορούν το πράσινο ταμείο.  Με βάση το σενάριο βιωσιμότητας αυτό, οι υπερημερίες στις πληρωμές ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ήδη από τα τέλη του 2014, θα έχουν μειωθεί στις 35 ημέρες.

Απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας του εγχειρήματος αλλά και της βιωσιμότητας των παραγωγών σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ είναι:

 • Η συμπερίληψη στο ίδιο σχέδιο νόμου του κουρέματος των επιτοκίων δανεισμού των τραπεζών στο 4%, μέσω ανακεφαλαιοποίησης του δανεισμού των παραγωγών (περίπου 3 δις) κατά 50% (δηλαδή 1,5 δις) από ευρωπαϊκά κονδύλια μηδενικού ή ΕΚΤ επιτοκίου.  Τα κονδύλια αυτά αναμειγνυόμενα με τα υφιστάμενα ελληνικά σε αναλογία 50 – 50, μπορούν να επιτύχουν την σκοπούμενη μείωση του επιτοκίου.
 • Παράταση των συμβάσεων πώλησης των παραγωγών με ΛΑΓΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ κατά την μεσοσταθμική περικοπή.  Αν το ΥΠΕΚΑ επιδιώκει την μόνιμη περικοπή, τότε η αναλογούσα επέκταση φθάνει τα 8,5 χρόνια.
 • Διασφάλιση της προτεραιότητας πληρωμών όσων συμμετάσχουν στο new deal, αφού θα έχουν έτσι εισφέρει πόρους στο ταμείο που δεν είναι δυνατόν να μοιράζονται με τους μη συμμετέχοντες.
 • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ανά υποκατάστημα, ειδικά για τα μικρότερα Φωτοβολταϊκά πάρκα.  Το δημοσιονομικό κόστος για πλήρη εφαρμογή στα Φωτοβολταϊκά φθάνει μόλις τα 8,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο την στιγμή που ζητείται από τους παραγωγούς «εθελοντικά» να συνεισφέρουν 450 εκατ. ετησίως ώστε να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής.  Πλήρης φορολογική απαλλαγή για την περικοπή, αφού θα μειώνει τον τζίρο
 • Κατάργηση της υποχρέωσης των Φωτοβολταϊκών παραγωγών για διπλοασφάλιση στον ΟΑΕΕ.

Το ΥΠΕΚΑ οφείλει να οριστικοποιήσει την δημόσια πρόταση του προς τους παραγωγούς, συμπεριλαμβάνοντας νομοθετικά όλες τις ζητούμενες εξασφαλίσεις και τα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Είναι προφανές πως ένα τέτοιο εγχείρημα δεν γίνεται με ευχολόγια, αφού ο κάθε παραγωγός που φέρει την ευθύνη ατομικά και αποκλειστικά της επιχείρησης του και των «επιλογών» του, για να αποφασίσει δεν φθάνουν οι αναλογιστικές μελέτες, αλλά η σοβαρότητα και «δικαιοσύνη» που αποπνέει το πολυσυλλεκτικό αυτό σχέδιο από την πλευρά της Πολιτείας.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.