ΔΕΗ: Νέα τιμολόγια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανιών και επιχειρήσεων

 
43 logariosmos dei1 330x205 ΔΕΗ: Νέα τιμολόγια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανιών και επιχειρήσεων

ΔΕΗ: Νέα τιμολόγια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας βιομηχανιών και επιχειρήσεων

Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη δυνατότητα μεγαλύτερων επιλογών από τους πελάτες και τον εξορθολογισμό του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, η ΔΕΗ προσφέρει στους πελάτες της, με παροχές στην Υψηλή και Μέση Τάση, δεκαπέντε νέα τιμολόγια: επτά στην Υψηλή Τάση (Υ.Τ.) και οκτώ στη Μέση Τάση (Μ.Τ.).

Τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ:

  • διαμορφώθηκαν μετά από μακρές διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με πελάτες,
  • ικανοποιούν τις προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),
  • ανταποκρίνονται σε διαφορετικά καταναλωτικά προφίλ ζήτησης των πελατών,
  • λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος της κατανάλωσης και επιπλέον
  • ικανοποιούν και άλλα αιτήματα πελατών, όπως χρέωση ισχύος ανά μήνα ή δεκαήμερο και συσχέτιση με το συντελεστή χρησιμοποίησης στη Μ.Τ.

Συγκεκριμένα, με τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ:

  • Στη Μέση Τάση (Μ.Τ.) προσφέρονται τέσσερα (4) γενικής χρήσεως τιμολόγια και τέσσερα (4) ειδικά τιμολόγια για μεγάλους βιομηχανικούς κυρίως πελάτες με ετήσια κατανάλωση ανά παροχή μεγαλύτερη από 13 GWh, τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη την καταναλωτική τους συμπεριφορά, οδηγούν σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή ρεύματος,
  • Στην Υψηλή Τάση (Υ.Τ.) τα νέα τιμολόγια διασφαλίζουν επίσης ανταγωνιστικό επίπεδο τιμής της MWh.

Υπογραμμίζεται ότι, τα τιμολόγια της Υψηλής Τάσης και τα ειδικά τιμολόγια της Μέσης Τάσης προσφέρονται για υπογραφή σύμβασης με ισχύ μέχρι 31.12.2014 και θα έχουν, εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης, αναδρομική ισχύ από 1.1.2013.

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.