Η πρόταση ΣΠΕΦ στην διαβούλευση ΡΑΕ για την αναμόρφωση του ΚΣΗΕ

 
15 spef 330χ200 Η πρόταση ΣΠΕΦ στην διαβούλευση ΡΑΕ για την αναμόρφωση του ΚΣΗΕ

Η πρόταση ΣΠΕΦ στην διαβούλευση ΡΑΕ για την αναμόρφωση του ΚΣΗΕ

Στα πλαίσια της διαβούλευσης ΡΑΕ για την αναμόρφωση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) κατ’ εφαρμογή του ν. 4152/2013, ο ΣΠΕΦ κατέθεσε την πρόταση του σχετικά με τον υπολογισμό του κατ΄ελάχιστον αντιστοιχούντος μεσοσταθμικού μεταβλητού συμβατικού κόστους ως προς την παραγωγή ΑΠΕ που εγχύθηκε και που οφείλει πλέον να εισρέει στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Επιπλέον ο σύνδεσμος, ένεκα του εξ’ορισμού στοχαστικού χαρακτήρα των ΑΠΕ και των προβλέψεων του διαχειριστή στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) για την εκτιμώμενη έγχυση τους, θέτει επιπλέον των προωθούμενων ρυθμίσεων και το θέμα της εκκαθάρισης των αποκλίσεων με την ΟΤΑ (Οριακή Τιμή Αποκλίσεων) όχι μόνο ως προς την ποσότητα απόκλισης συγκριτικά με τον ΗΕΠ αλλά του συνόλου της παραγωγής ΑΠΕ.

Ολόκληρη η επιστολή εδώ.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.