ΠΑΡΑΤΑΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης του εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

 
64 lagie 330185 ΠΑΡΑΤΑΣΗ Δημόσιας Διαβούλευσης του εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παρατείνεται η Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών ΗΕ ως την Κυριακή 19 Μαίου 2013.

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης για τις τροποποιήσεις του Εγχειριδίου που ξεκίνησε την Δευτέρα 29 Απριλίου, δημοσιεύουμε σήμερα το αναθεωρημένο Σχέδιο Β’. Οι αλλαγές ως προς το προηγούμενο Σχέδιο Α’ είναι μικρής έκτασης και περιορίζονται ατο Παράρτημα Χ που αφορά τη Συμπληρωματική Εκκαθάριση των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ.

Ειδικότερα, έχουν τροποποιηθεί οι παράγραφοι Χ.1.1 “Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΣΗΘΥΑ”, και Χ.3.2 “Έκδοση Ενημερωτικών Σημειωμάτων”.

Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει στο εξής να αναφέρονται στο νέο Σχέδιο Β’: νέο Σχέδιο Β’

Καταληκτική ημερομηνία ήταν η Κυριακή 12 Μαίου, με την παράταση η Κυριακή 19 Μαίου και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας η consultations@lagie.gr.

lagie.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.