ΥΠΕΚΑ:45,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013, από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων ρύπων

 
37 ρυποι par 330x260 ΥΠΕΚΑ:45,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013, από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων ρύπων

Δημοπράτηση ρύπων

Τριμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης για τις Δημοπρατήσεις Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου:

Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την έναρξη της Φάσης III του Συστήματος Εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU- ETS), που χρονικά καλύπτει την περίοδο 2013-2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013 διενεργήθηκαν 36 δημοπρασίες Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου στις οποίες συμμετέχει η χώρα μας. Διατέθηκαν συνολικά 10.041.000 δικαιώματα (EUAs: European Union Allowances) με μέση τιμή τα 4,53 ευρώ. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 45.776.620 ευρώ.  

Όπως φαίνεται στον αναλυτικό πίνακα οι τιμές των ρύπων στις αρχές Ιανουαρίου έκλεισαν με τιμές άνω των 6 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ τον Μάρτιο έπεσαν στα 3,3 ευρώ. Η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει τις συζητήσεις  για τον περιορισμό των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ, αφού ότι το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί το βασικό στοιχείο κόστους των ηλεκτροπαραγωγών.

  Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

 

Ημερομηνία Τιμή Ποσότητες δημοπράτησης EUAs Αξία Συναλλαγών €
7/1/2013 6,18 323.000 1.996.140
8/1/2013 6,35 323.000 2.051.050
10/1/2013 5,93 323.000 1.915.390
14/1/2013 5,55 323.000 1.792.650
15/1/2013 5,77 323.000 1.863.710
17/1/2013 5,36 323.000 1.731.280
21/1/2013 4,70 323.000 1.518.100
22/1/2013 4,88 322.500 1.573.800
24/1/2013 4,58 322.500 1.477.050
28/1/2013 3,9 322.500 1.257.750
29/1/2013 3,88 322.500 1.251.300
31/1/2013 3,43 322.500 1.106.175
4/2/2013 4 322.500 1.290.000
5/2/2013 4,1 322.500 1.322.250
7/2/2013 4,24 322.500 1.367.400
11/2/2013 4,19 322.500 1.351.275
12/2/2013 4,44 322.500 1.431.900
14/2/2013 5 322.500 1.612.500
18/2/2013 5,14 322.500 1.657.650
19/2/2013 4,31 230.000    991.300
21/2/2013 4,68 230.000 1.076.400
25/2/2013 4,76 230.000 1.094.800
26/2/2013 4,13 230.000    949.900
28/2/2013 4,38 230.000 1.007.400
4/3/2013 4,54 230.000 1.044.200
5/3/2013 4,41 230.000 1.014.300
7/3/2013 4,12 230.000    947.600
11/3/2013 4,01 230.000    922.300
12/3/2013 Ακύρωση 
της δημοπρ.
0
14/3/2013 3,36 287.500    966.000
18/3/2013 3,47 287.500    997,625
19/3/2013 3,33 287.500    957.375
21/3/2013 4,06 287.500 1.167.250
25/3/2013 4,10 230.000    943.000
26/3/2013 4,54 230.000 1.044.200
28/3/2013 4,72 230.000 1.085.600
ΣΥΝΟΛΟ 4,53 10.041.000 45.776.620

 Οι δημοπρασίες διενεργούνται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη μεταξύ 10:00-12:00 (ώρα Ελλάδος).

 Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, τις ποσότητες καθώς και τα στατιστικά των δημοπρατήσεων, μπορούν να αναζητούνται στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του εκπλειστηριαστή:

http://www.helex.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=355&Itemid=10616

 

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.