ΣΠΗΕΦ προς υπουργείο οικονομικών: Όχι φόρο στην έκτακτη εισφορά

 
6 panel geld fot 330x248 ΣΠΗΕΦ προς υπουργείο οικονομικών: Όχι φόρο στην έκτακτη εισφορά

ΣΠΗΕΦ: Όχι φόρο στην έκτακτη εισφορά

O Σύλλογος Παραγώγων Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκα N. Σερρών (ΣΠΗΕΦ) με επιστολή του προς το υπουργείο οικονομικών επανέρχεται στην αδικία της έκτακτης εισφοράς και τη μη έκπτωση της από τα φορολογητέα έσοδα των παραγωγών.

Ολόκληρη η επιστολή:
«Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί ,
επανερχόμαστε για άλλη μια φορά , και εν όψει της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής της 8/1/2013 για την 2η ανάγνωση του φορολογικού , για να ζητήσουμε την τροποποίηση της παραγ. 22 του αρθρ. 3 του Νομοσχεδίου , για τους εξής λόγους :

1. Η «έκτακτη εισφορά» στις Α.Π.Ε. δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως φόρος ή έκτακτη εισφορά γιατί έχει επιβληθεί επί του τζίρου των επιχειρήσεων και όχι επί των κερδών ως είθισται μέχρι τώρα και ουσιαστικά αποτελεί μονομερή καταστρατήγηση υπογεγραμμένης σύμβασης και μείωση συμπεφωνημένης τιμής.

2. Το ποσοστό της «εισφοράς Α.Π.Ε.» είναι υπερβολικά υψηλό και φθάνει μέχρι το 30% του τζίρου και ουδεμία σχέση έχει με τις έως τώρα γνωστές έκτακτες εισφορές.

3. Η φορολόγηση της «έκτακτης εισφοράς Α.Π.Ε.» , όπως προτείνεται με το νομοσχέδιο , ουσιαστικά φορολογεί τους παραγωγούς Α.Π.Ε. για εισόδημα που ουδέποτε πραγματοποίησαν και είναι ακόμα ένα χτύπημα προς τους μικροεπενδυτές που παροτρύνθηκαν να επενδύσουν στις Α.Π.Ε. και μόλις χρεώθηκαν στις τράπεζες και υλοποίησαν τις επενδύσεις τους, τους οδηγεί κατʼ ευθείαν στη χρεοκοπία, λες και αυτός ήταν ο στόχος.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί ,
για τους παραπάνω λόγους , τους οποίους θεωρούμε απολύτως βάσιμους και επειδή πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές σας στοχεύουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και όχι στην καταπολέμησή της σας ζητούμε τη τροποποίηση της παραγ. 22 του άρθρ. 3 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου και την πρόβλεψη της έκπτωσης της «ειδικής έκτακτης εισφοράς Α.Π.Ε.» από τα φορολογητέα έσοδα των επιχειρήσεων.

Προτεινόμενη διατύπωση της παραπάνω παραγράφου ως εξής:
22. Στην περίπτωση αʼ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται περιπτώσεις εα) και εβ) ως εξής:
εα) της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012.
εβ) του φόρου του παρόντος.»

Μετά τιμής
Γ. Μπάτζιος
Πρόεδρος προσωρινού Δ.Σ. ΣΠΗΕΦ Ν. Σερρών
Κοινοποίηση:
κ.κ. Βουλευτές Μέλη Της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων»

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.