Χαράτσι και στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς

 
34 παρκο Fot 330χ250 Χαράτσι και στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Χαράτσι στα Φωτοβολταϊκά

Με τον τίτλο “Χαράτσι… και στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς” σχολιάζει σε άρθρο της η imerisia.gr την έκτακτη εισφορά που σκοπεύει να επιβάλλει η κυβέρνηση σε φωτοβολταϊκά πάρκα(εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά σε στέγες των κατοικιών) προκειμένου να μη χρεοκοπήσει ο ειδικός λογαριασμός του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).

Πιο συγκεκριμένα στην παράγραφο “1″ του κεφαλαίου Ι του πολυνομοσχεδίου που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή και αφορά θέματα του ΥΠΕΚΑ προβλέπεται η επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για διάστημα δύο ετών και συγκεκριμένα από την 1η Ιουλίου του 2012 (αναδρομικά) έως και τις 30 Ιουνίου του 2014. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υ̟πολογίζεται ως εκατοστιαίο ̟ποσοστό ε̟πί του, π̟ρο Φ.Π.Α., τιμήματος π̟ώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ̟που εγχέεται απ̟ό τον Παραγωγό στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στα ηλεκτρικά συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθώς και όσους σταθμούς τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργο̟οιηθεί η σύνδεσή τους εφεξής.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου κρίνεται απαραίτητη η επιβολή της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ώστε να εξισορροπηθεί ο Ειδικός Λογαριασμός χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών μέσω του κατωτέρω αναφερόμενου ειδικού τέλους.

Η έκτακτη ειδική εισφορά, υπολογίστηκε σε 25% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους προ της 01/01/2011, σε 35% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την 01/01/2012 και η αποζημίωση γίνεται με τις υψηλές τιμές που ίσχυαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, ενώ για τους υπόλοιπους σε 29% λόγω της μείωσης των τιμών που έγινε τον Φεβρουάριο του 2012 επί του, προ ΦΠΑ, τιμήματος πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Από την επιβολή της ανωτέρω έκτακτης ειδικής εισφοράς εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους η αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας γίνεται βάσει των νέων μειωμένων τιμών που θεσπίστηκαν και ισχύουν από τις 10 Αυγούστου 2012 καθώς και των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έως 10 kW που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια, λόγω του μικρού μεγέθους τους και του γεγονότος ότι το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε φυσικά πρόσωπα και η εγκατάσταση δεν αντιμετωπίζεται από την νομοθεσία ως επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΛΑΓΗΕ ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ παρουσίαζε στο τέλος του 2011 έλλειμμα 190 εκατ. ευρώ, στο τέλος Ιουνίου 2012 το εν λόγω έλλειμμα διογκώθηκε στα 282,5 εκατ. ευρώ και τον Αύγουστο 2012 έφτασε τα 330 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται πως στο μεταξύ έχουν ληφθεί κι άλλα μέτρα όπως η αύξηση κατά 40% του τέλους ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ), η διάθεση μέρους από τη δημοπράτηση των ρύπων στο ΛΑΓΗΕ αλλά και η παρακράτηση ποσοστού από το λογαριασμό της ΕΡΤ.

πηγή:imerisia.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.