ΠΑΣΕΠΠΕ: H έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά και τις υπόλοιπες ΑΠΕ καταστροφική για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

 
paseppe ΠΑΣΕΠΠΕ: H έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά και τις υπόλοιπες ΑΠΕ καταστροφική για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Η έκτακτη εισφορά καταστροφική για τον κλάδο των ΑΠΕ

Σε ανακοίνωση του για την έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας του Περιβάλλοντος, ΠΑΣΕΠΠΕ, τονίζει τις καταστροφικές συνέπειες της απόφασης του ΥΠΕΚΑ για τους επενδυτές και την επιχειρηματικότητα και καλεί την κυβέρνηση να αναλογισθεί την επερχόμενη ζημιά στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικότερα στην επιχειρηματικότητα στη χώρα μας.  

H ανακοίνωση του ΠΑΣΕΠΠΕ:
“Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας συνέβαλαν και θα συμβάλουν στο μέλλον στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των αερίων ρύπων. Στην Ελλάδα, με την εξαιρετική ηλιοφάνεια, οι επενδύσεις αυτές θεωρήθηκαν εξαιρετικά προσοδοφόρες και διαφημίστηκαν ως εργαλεία γρήγορου και εύκολου πλουτισμού. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων έχει υλοποιηθεί με τραπεζικό δανεισμό. Επίσης, όσα έργα έχουν ενταχθεί στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο, δεν έχουν εισπράξει ούτε ένα Ευρώ από την επιδότηση. Η υφιστάμενη φορολογία ανέρχεται στο 40% επί των καθαρών κερδών, ενώ τα τοκοχρεολύσια αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 50% του τζίρου.

Με την αιτιολογία της κάλυψης του ελλείμματος του λογαριασμού ΑΠΕ του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) επιβάλλεται έκτακτη εισφορά επί του τζίρου των επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών σταθμών. Η έκτακτη εισφορά μόνο προσωρινά θα επιλύσει το πρόβλημα, εφ΄ όσον δεν αντιμετωπίζονται ριζικά οι αιτίες που το δημιούργησαν.

Μεταξύ άλλων, η επιβολή οριζόντιας έκτακτης εισφοράς στους εν λειτουργία αλλά και στους μελλοντικούς φωτοβολταϊκούς σταθμούς αντίκειται σε κάθε έννοια επιχειρηματικής λογικής και εξοντώνει τους ιδιοκτήτες των σταθμών αυτών. Η εισφορά επιβάλλεται επί υποθετικών εισπράξεων, δεδομένου ότι  οι πληρωμές από τον ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς καθυστερούν κατά κανόνα περισσότερο από 6 μήνες από την έκδοση των αντίστοιχων Τιμολογίων. Επί πλέον, έχει ήδη προκαταβληθεί ο Φ.Π.Α., χωρίς να έχει εισπραχθεί από το ΛΑΓΗΕ.

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, στις περισσότερες περιπτώσεις τα καθαρά κέρδη των έργων δεν επαρκούν για την πληρωμή της έκτακτης εισφοράς. Πολλά πάρκα θα αναγκασθούν να εκποιηθούν ή να πωληθούν σε τρίτους, δημιουργώντας μια πρωτοφανή και συγχρόνως εξαιρετικά δυσμενή εικόνα για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Εν ολίγοις, η έκτακτη εισφορά αποτελεί αναδρομική και μονομερή τροποποίηση σύμβασης πώλησης αγαθού, αντίκειται στην επιχειρηματική λογική, στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ενώ ταυτόχρονα είναι και αντισυνταγματική και ελπίζουμε ότι θα ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Δυστυχώς με μέτρα αυτής της λογικής θα καταρρεύσει το επιχειρείν στην Ελλάδα. Κανείς δε θα θελήσει να επενδύσει στη χώρα μας, όταν το κράτος αλλάζει αναδρομικά και μονομερώς τους συμφωνηθέντες όρους.

Με το παρόν καλούμε την κυβέρνηση να αναλογισθεί την επερχόμενη ζημιά στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικότερα στην επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και να αποσύρει την επιβολή της άδικης και εξοντωτικής εισφοράς στους φωτοβολταϊκούς σταθμούς”.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.