Πρόσκληση της ΡΑΕ, για συνέχιση και ολοκλήρωση της διαβούλευσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

 
47 rae 330x160 Πρόσκληση της ΡΑΕ, για συνέχιση και ολοκλήρωση της διαβούλευσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της, στις 23/07/2012, των συνολικών προτάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την αναδιοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Ολομέλεια της Αρχής στις 05/07/2012, η ΡΑΕ ξεκίνησε τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα απαιτούμενα μέτρα και ενέργειες, καθώς και τα ενδεδειγμένα χρονοδιαγράμματά τους, για τη συνολική αναδιοργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της εγχώριας αγοράς, εν όψει της εφαρμογής αφ’ ενός των ρυθμίσεων της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης, αφ’ ετέρου του Ενιαίου Μοντέλου Ευρωπαϊκής Αγοράς (Target Model), στο χρονικό ορίζοντα του 2014.

Ήδη, αρκετοί φορείς (ΔΕΗ, ΕΣΑΗ, κ.α.) έστειλαν στη ΡΑΕ τόσο τις παρατηρήσεις τους επί των προτάσεών της, όσο και τις δικές τους προτάσεις για την αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία της ηλεκτρικής αγοράς, κατά τρόπο που η αγορά αυτή να είναι αποτελεσματική και αποδοτική για τους συμμετέχοντες, πρωτίστως δε για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία.

Η ΡΑΕ, καλεί όλους τους συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά που δεν έχουν στείλει ακόμα τις παρατηρήσεις/ προτάσεις τους, στο πλαίσιο της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, να το πράξουν, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecmarket@rae.gr, ή εγγράφως.

Αφού λάβει τις παρατηρήσεις/ προτάσεις των συμμετεχόντων, η ΡΑΕ θα προχωρήσει σε μια πρώτη επεξεργασία και κωδικοποίησή τους, και θα τις παρουσιάσει ολοκληρωμένα σε μια ημερίδα/ δημόσια συζήτηση, που θα οργανώσει η ίδια, περί τα μέσα Οκτωβρίου. Στην ημερίδα αυτή θα δοθεί η ευκαιρία τόσο στην ίδια τη ΡΑΕ, όσο και στους συμμετέχοντες στην εγχώρια αγορά, να αναπτύξουν και να εξειδικεύσουν τις σχετικές προτάσεις τους, αλλά και να συζητήσουν αναλυτικά και να ανταλλάξουν επιχειρήματα και απόψεις, σε μία απολύτως αναγκαία προσπάθεια συνθετικής και βέλτιστης αντιμετώπισης του κρίσιμου αυτού θέματος.

Στη συνέχεια, η ΡΑΕ, αξιοποιώντας το σύνολο του διαθέσιμου υλικού, θα προχωρήσει, περί τα τέλη Οκτωβρίου/ αρχές Νοεμβρίου, σε εξειδίκευση και τελική διατύπωση των αναλυτικών προτάσεών της προς την Πολιτεία και την αγορά, οι οποίες και θα τεθούν σε μία τελική δημόσια διαβούλευση.

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.