Η αιτιολογία της ΡΑΕ για το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου

 
47 rae 330x160 Η αιτιολογία της ΡΑΕ για το κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η ΡΑΕ, απαντώντας σε αιτήματα και ερωτήματα που υποβλήθηκαν από φορείς και ενδιαφερόμενους μετά την δημοσιοποίηση της απόφασης με αρ. 699/2012 με θέμα “ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕ ΚΟΡΕΣΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ”, δημοσιοποιεί:

Α. Μια σειρά από σχετικά έγγραφα και στοιχεία που διευκρινίζουν ότι η απόφαση αφορά σταθμούς ΑΠΕ που συνδέονται στο Σύστημα. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται τόσο φωτοβολταϊκά πάρκα όσο και σκεπές

Β. Στοιχεία σχετικά με την κατάσταση αιτημάτων σύνδεσης μονάδων ΑΠΕ στο δίκτυο της Πελοποννήσου

Με βάση την παραπάνω απόφαση ΡΑΕ αναμένεται η δημοσιοποίηση επικαιροποιημένων στοιχείων από ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Β1. Στοιχεία ΑΔΜΗΕ
(βλ. και ΡΑΕ/Ι-154763)

  • Αρχείο αιτήσεων (Μάρτιος 2012)

Β2. Στοιχεία ΔΕΔΔΗΕ
(βλ. και ΡΑΕ/Ι-157230)

  • Αρχείο αιτήσεων αγροτών
  • Αρχείο αιτήσεων για Φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος
  • Aρχείο αιτήσεων για Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW με απόφαση εξαίρεσης ΡΑΕ ή απαλλαγή
  • Aρχείο αιτήσεων στην ΔΔΔ για Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος άνω των 100 kW και μέχρι 150 kW με απόφαση εξαίρεσης ΡΑΕ
  • Αρχείο αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ της λίστας ΡΑΕ
  • Αρχείο αιτήσεων για Φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ειδικού Καταλόγου ισχύος μέχρι 1 MW
  • Αρχείο αιτήσεων ιδιωτών-εταιρειών για Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος μέχρι 100 kW μετά το ν. 3851
  • Αρχείο αιτήσεων στην ΔΠΠ-Η για Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος άνω των 100 kW μετά το ν. 3851
  • Αρχείο αιτήσεων για σταθμούς ΑΠΕ στην ΔΔΔ μετά το ν.3851

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.rae.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.