Σε ποιούς οφείλει ο ΛΑΓΗΕ;

 
3 ενεργεια οικονομια fot 330x220 Σε ποιούς οφείλει ο ΛΑΓΗΕ;

Μείωσεις της τιμής κιλοβατώρας για νέα φωτοβολταϊκά συστήματα

Οι σημαντικότερες οφειλές του ΛΑΓΗΕ ανέρχονται εκτός προς τους παραγωγούς ΑΠΕ, σε μεγάλους ανεξάρτητους ιδιώτες παραγωγούς ορυκτών καυσίμων:

Έτσι ο ΛΑΓΗΕ οφείλει:
περίπου 98 εκατ. ευρώ στην εταιρία Protergia του ομίλου Μυτιληναίου,
περίπου 60 εκατ. ευρώ στην Elpedison και
6 εκατ. ευρώ στην Ήρων ΙΙ του ομίλου Τέρνα.
Συνολικά οι οφειλές του ΛΑΓΗΕ στους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων ξεπερνούν τα 165 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των οφειλών του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς ΑΠΕ υπολογίζεται σε περίπου 170 εκατ. ευρώ.

Η  Protergia του ομίλου Μυτιληναίου έχει Θερμικές μονάδες ισχύος 1,2 GW σε λειτουργία:

  1. 444,48 MW – Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ*) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της «Protergia A.E.», στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.
  2. 436,6 MW – Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (ΘΗΣ*) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της «Κόρινθος Power A.E.», στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.
  3. 334 MW – Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ**) με καύσιμο Φυσικό Αέριο, της «Αλουμίνιον Α.Ε.», στο Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας.

Η ELPEDISON Power με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 820 MW στο χαρτοφυλάκιό της, αποτελεί έναν από  τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους παραγωγούς ορυκτής ενέργειας στην Ελλάδα.

 H Ήρων ΙΙ του ομίλου Τέρνα με μονάδα παραγωγής ορυκτών καυσίμων ισχύος 435 MW.

Λεξιλόγιο

* ΘΗΣ: θερμική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενη από συνδυασμό αεριοστρόβιλου με ατμοστρόβιλο και η οποία συμπεριλαμβάνει λέβητα ανάκτησης θερμότητας, τριφασική σύγχρονη γεννήτρια και λοιπές συνοδευτικές εγκαταστάσεις

**ΣΗΘ: Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) βασίζεται στην ταυτόχρονη παραγωγή εκμεταλλεύσιμης ή αξιοποιήσιμης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, από την ίδια ενεργειακή πηγή

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.