Επιχειρηματίες από ανάγκη οι Έλληνες μέσα στην κρίση

 
Fotolia 43527219 XS 300x200 Επιχειρηματίες από ανάγκη οι Έλληνες μέσα στην κρίση

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ σε απόλυτους αριθμούς η συνολική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αφορά περισσότερους από 1,5 εκατ. ανθρώπους

Επιχειρηματίες από ανάγκη γίνονται οι Έλληνες μέσα στην κρίση απαντώντας στο φόβο της ανεργίας και την ύφεση με την προσπάθεια να ανοίξουν δικές του μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα το 2011 – 12 οχτώ στους 100 Έλληνες στράφηκαν στην ίδρυση επιχειρήσεων, ποσοστό που είναι από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως και κατατάσσει την Ελλάδα στην 4η θέση ανάμεσα στις πλούσιες χώρες του πλανήτη έχοντας παράλληλα αυξηθεί σημαντικά συγκριτικά με το 5,3% που είχε καταγραφεί το 2010.

Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε παρά την σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το 2011 με τις νέες επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση (27,4%), στις υπηρεσίες (20,6%) και κυρίως στο εμπόριο και υπηρεσίες προς καταναλωτές (49,4%).

Παρότι το ποσοστό των υπηρεσιών στους καταναλωτές, λ.χ. κομμωτήρια, καφετέριες κ.τ.λ., είναι συντριπτικό, εντούτοις είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δείχνοντας την στροφή των επιχειρηματιών σε άλλες δραστηριότητες.

Το 25,4% των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών γίνεται από ανάγκη ενώ το 36,8% επειδή οι νέοι επιχειρηματίες θεωρούν ότι προέκυψε κάποια ευκαιρία.

Στην Ελλάδα παράλληλα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό καθιερωμένης επιχειρηματικότητας (δραστηριότητα άνω των 3 ½ ετών) καθώς το ποσοστό φτάνει το 15,8% ενώ ο δείκτης συνολικής επιχειρηματικότητας φτάνει το 23,4% και είναι από τα υψηλότερα ποσοστά παγκοσμίως και το μεγαλύτερο ανάμεσα στις πλούσιες χώρες του πλανήτη.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ σε απόλυτους αριθμούς η συνολική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αφορά περισσότερους από 1,5 εκατ. ανθρώπους.

Στη χώρα μας παράλληλα καταγράφεται ένα από υψηλοτέρα ποσοστά εγκατάλειψης της επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς φτάνει το 3% έναντι μέσου όρου 1,5%.

Σημαντικότερος λόγος είναι η έλλειψη κερδοφορίας (2 στους 3) ενώ μόνο το 7% δηλώνει ότι αποτελεί πρόβλημα η έλλειψη χρηματοδότησης.

Δεν προσθέτουν θέσεις εργασίας

Παρά τη μεγάλη ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας οι προσδοκίες για τη δημιουργία απασχόλησης παραμένουν χαμηλές. Μόλις 2,8% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων προσδοκούσαν το 2011 ότι το εγχείρημά τους θα δημιουργήσει περισσότερες από 20 νέες θέσεις εργασίας μετά από μία 5ετία ενώ τρεις στους τέσσερις προσδοκούσαν ότι θα απασχολήσουν το πολύ 5 νέους εργαζόμενους

Πηγή:www.capital.gr

 
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.