Η ανακοίνωση του υπουργείου για τα νέα μέτρα των φωτοβολταϊκών

 
25 Fot haus 330x248 Η ανακοίνωση του υπουργείου για τα νέα μέτρα των φωτοβολταϊκών

Τα φωτοβολταϊκά και τα νέα μέτρα

Σήμερα, ανακοινώνεται η πρώτη δέσμη των νέων μέτρων με Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ.Μάκης Παπαγεωργίου. Ενώ σε δεύτερη φάση θα ανακοινωθούν και νέα μέτρα μετά τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

 Συγκεκριμένα:

 1. «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.»

  1. «Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/31.1.2012 (Β’97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς»

 Και οι Κοινές Υπουργικές Aποφάσεις:

 «Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ.Γιώργο Μαυραγάνη.

  1. «Προσδιορισμός ποσοστού της εισφοράς υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του άρθρου 14 του ν.1730/1987, το οποίο αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν.2773/1999» με τον Υφυπουργό πάρα τω Πρωθυπουργώ, κ.Σίμο Κεδίκογλου.

 Η ανακοίνωση των μέτρων γίνεται στο πλαίσιο του διάλογου που ξεκίνησε με τους φορείς των ΑΠΕ, τις εισηγήσεις των ανεξάρτητων αρχών, των αρμόδιων διαχειριστών των δικτύων (ΑΔΜΗΕ/27.7.2012 και ΔΕΔΔΗΕ/1.8.2012) και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τεχνολογιών και τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Άλλωστε, έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις με εκπροσώπους όλων των φορέων στο χώρο της ενέργειας για αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς, που θα υλοποιηθεί μετά από δημόσια διαβούλευση μέσω και της ΡΑΕ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2012.  Στόχος είναι η προστασία της αγοράς ενέργειας στο σύνολό της και της οικονομίας, πρωτίστως όμως των καταναλωτών. Ο σχεδιασμός δεν επηρεάζει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα και το επενδυτικό περιβάλλον, ενώ συνυπολογίζει έγκαιρα και προβλέπει τις μελλοντικές εξελίξεις προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να εξυγιανθεί η αγορά ενέργειας.

 Οι σημερινές αποφάσεις σε συνδυασμό με τη δεύτερη δέσμη μέτρων με τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, που θα ακολουθήσει, την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη δανειοδότηση του ΛΑΓΗΕ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και  τις προσπάθειες που γίνονται για την αποδέσμευση των λογαριασμών των Energa και Hellas Power, αποκαθιστούν σταδιακά τη ρευστότητα στην αγορά ενέργειας και αντιμετωπίζουν άμεσα τη δύσκολη σημερινή πραγματικότητα.

 
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.