Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

 
53 ypeka 330x170 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε.

ΥΠΕΚΑ

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε ξεκίνησε την λειτουργία της πριν δύο χρόνια. Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με την υπηρεσία αυτή είναι η εξυπηρέτηση των επενδυτών για έργα ΑΠΕ με αρμοδιότητες:

1. την ενημέρωση και πληροφόρηση των επενδυτών για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο των επενδύσεων σε έργα Α.Π.Ε., καθώς και για τις ενέργειες που απαιτούνται για την αδειοδότηση των έργων αυτών και την ένταξή τους σε υφιστάμενα επενδυτικά προγράμματα ή σχεδιασμούς,

2. την προσφορά υπηρεσιών «μιας στάσης» για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ σε όσους επενδυτές το επιθυμούν,

3. την διατύπωση προτάσεων και λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε έργα Α.Π.Ε.,

4. την επεξεργασία σχεδίων γενικών οδηγιών, εγκυκλίων και αποφάσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης των έργων Α.Π.Ε. και

5. την υποβολή ερωτήσεων προς τις λοιπές Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην αδειοδοτική διαδικασία έργων Α.Π.Ε. σε σχέση με την πορεία και την εξέλιξη της αδειοδότησης των έργων.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.