Φωτοβολταϊκό σύστημα σε παλαιό κτίσμα πριν το 1955 χωρίς οικοδομική άδεια

 
40 paradosiako spiti1 330x248 Φωτοβολταϊκό σύστημα σε παλαιό κτίσμα πριν το 1955 χωρίς οικοδομική άδεια

Mπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε παλαιό κτίσμα προ του 1955 για το οποίο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια;

Μια πολύ συσχνή ερώτηση αναγνωστών είναι εάν μπορεί να εγκατασταθεί Φωτοβολταϊκό σύστημα σε παλαιό κτίσμα προ του 1955 για το οποίο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ Α’ 210) κτίριο ή τμήμα αυτού θεωρείται νομίμως υφιστάμενο, εφόσον εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 του ίδιου νόμου, όπως ισχύει. Η υπαγωγή κτιρίου ή τμήματος κτιρίου στην ανωτέρω διάταξη πιστοποιείται με βεβαίωση που χορηγείται από την οικεία Πολεοδομική Αρχή, για την έκδοση της οποίας ενδεχομένως να απαιτείται υποβολή βεβαίωσης παλαιότητας από τον αρμόδιο Δήμο/Φορέα.

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.