Πόσο κοστίζει η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη με το Δίκτυο;

 
8 oikologiko spiti Fot 270x240 Πόσο κοστίζει η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη με το Δίκτυο;

800 έως 1000 € κοστίζει η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη με το Δίκτυο.

Το κόστος των έργων σύνδεσης ανέρχεται σε 800 € πλέον ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που η απόσταση του ακινήτου επί του οποίου τοποθετείται το Φωτοβολταϊκό σύστημα από την έδρα της μονάδας ΔΕΗ είναι σχετικά μικρή (εκτιμώμενος χρόνος μετάβασης και επιστροφής μικρότερος των δύο ωρών) και δεν απαιτείται η αντικατάσταση του καλωδίου παροχής, ή 1000 € πλέον ΦΠΑ, στις περιπτώσεις που είτε η πιο πάνω απόσταση είναι μεγαλύτερη, είτε απαιτείται αντικατάσταση του καλωδίου παροχής.

Τα ανωτέρω κόστη είναι τα τυπικά κόστη σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου, πέραν της αντικατάστασης του καλωδίου παροχής.

 
This entry was posted in ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.