Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
70 ενεργειακη κλαση 330χ250 Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά σε στέγες» και είναι οι εξής:

A. Η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του Φ/Β Συστήματος, στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.

B. Η κάλυψη μέρους των θερμικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του Φ/Β συστήματος με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ενδεικτικά ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες), εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία.

Γ. Η μη χορήγηση δημόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού−Επενδυτικού νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Νέες εγγυημένες τιμές από 1η Φεβρουαρίου 2012 για τα οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες στο link: http://www.sunblog.org

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.