Φορολόγηση γιά «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
46 apodixi 330x175 Φορολόγηση γιά «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Φορολόγηση Φωτοβολταϊκών

O κύριος(ιδιοκτήτης) του Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος έως 10kWp που τοποθετείται σε κτιριακή εγκατάσταση, δεν υφίσταται φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο (σχετική νομοθετική ρύθμιση, άρθρο 36 ν. 3775/2009, ΦΕΚ Α 122).

H μικρή ισχύς των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σ αυτήν που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του Φ/Β Συστήματος. Επίσης, με την έγχυση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο επιτυγχάνεται η καταγραφή της στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που τίθενται από τις Οδηγίες της ΕΕ.

Σύμφωνα με την ΑΠ 1078580/6637/491/Β0014, 6-8-2009 ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Φορολογίας και Γενικής Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Φορολογίας και Φορολογικών θεμάτων,  ο κύριος του Φ/Β Συστήματος που εγκαθίσταται στις στέγες σπιτιών ή επαγγελματικών εγκαταστάσεων μικρών επιχειρήσεων, δεν χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας για τη δραστηριότητά του αυτή και συνεπώς δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων-έκδοση στοιχείων και γενικότερα δεν υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΠΔ 186/1992, ΦΕΚ Α 84) …» .

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.