Υποβολή έγγραφων στην ΔΕΗ για την Σύνδεση στο δίκτυο στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
39 dei diktio2 330x2491 Υποβολή έγγραφων στην ΔΕΗ για την Σύνδεση στο δίκτυο στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Δίκτυο ΔΕΗ

Η υποβολή του αιτήματος για Σύνδεση στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης γίνεται προς το γραφείο της έδρας της τοπικής Υπηρεσίας Δικτύου της ΔΕΗ ΑΕ (Περιοχές ΔΕΗ).

Το έντυπο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΕ και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα εξής:

i. στοιχεία του κυρίου του Φωτοβολταϊκού,

ii. στοιχεία της εγκατάστασης,

iii. στοιχεία των Φωτοβολταϊκών  πλαισίων και του αντιστροφέα(Inverter), καθώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και την λειτουργία, υπεύθυνες δηλώσεις ότι πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα (Δείτε άρθρο «Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα»). Τέλος, στην περίπτωση εγκατάστασης Συστήματος σε κτίριο όπου στεγάζεται πολύ μικρή επιχείρηση, χρειάζεται δήλωση στοιχείων που αποδεικνύει την ιδιότητά της αυτή.

Για την σύνδεση που πραγματοποιεί η ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστής του Δικτύου, γίνεται χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις της ιδιοκτησίας του κυρίου όπου εγκαθίσταται το Φ/Β Σύστημα, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό.

Η Προσφορά Σύνδεσης περιλαμβάνει την περιγραφή και τεκμηριωμένο το κόστος υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων σύνδεσης, δαπάνη η οποία βαρύνει τον ενδιαφερόμενο εγκατάστασης του Φ/Β Συστήματος.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Έντυπο αίτησης στο link: http://www.dei.gr/

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.