Σημεία εγκατάστασης στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
13 %CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B7 330x200 Σημεία εγκατάστασης στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Φωτοβολταϊκά σε Στέγη

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα τοποθετούνται σε σταθερά και συγκεκριμένα σημεία των κτιρίων και δεν μπορούν γενικότερα να τοποθετηθούν σε κινητά στοιχεία οικοδομής όπως είναι οι πέργολες και οι τέντες, στις οποίες δεν επιτρέπεται η επικάλυψη από οποιοδήποτε υλικό μόνιμο η προσωρινό(σχετική εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 54435/ΕΓΚ.39/1998).

Το πρόγραμμα αφορά φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που εγχέεται στο Δίκτυο.

Σε κτίρια, η κατασκευή των οποίων έχει ακολουθήσει τους όρους των Πολεοδομικών Κανονισμών, μπορούν να τοποθετηθούν Φωτοβολταϊκά Συστήματα όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11, του ν.1577/85 στα ακόλουθα σημεία:

- δώμα ή στέγη κτιρίου,

- στέγαστρα βεραντών,

- προσόψεις κτιρίου,

- σκίαστρα,

- βοηθητικούς χώρους κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη της παραγράφου 17 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011).

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cM4DChoEze4%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.