Ενοικιαζόμενο κτίριο στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
7 fot solar1 330x220 Ενοικιαζόμενο κτίριο στο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά μέχρι 10 Kwp σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Ηλιακή Ενέργεια

Ποιος έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε ενοικιαζόμενο κτίριο; Ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης του κτιρίου;

Α) Το κτίριο επί οικοπέδου έχει ενοικιάσει πολύ μικρή επιχείρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο από 25 χρόνια). Ο κάτοχος της επιχείρησης (ενοικιαστής) επιτρέπεται να τοποθετήσει Φωτοβολταϊκό Σύστημα γιατί τα οφέλη του προγράμματος δικαιούται να καρπωθεί ο κύριος του συγκεκριμένου κτιρίου, δηλαδή η μικρή επιχείρηση-χρήστης του κτιρίου. Πιθανότατα στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής δικτύου να ζητήσει τεκμηρίωση της διάρκειας χρήσης του κτιρίου, για την απαραίτητη χρονική περίοδο της Σύμβασης Συμψηφισμού που είναι τα 25 χρόνια.

Β) Ο Ιδιοκτήτης ο οποίος έχει νοικιάσει το κτίριο σε πολύ μικρή επιχείρηση για την στέγαση της θέλει να τοποθετήσει φωτοβολταϊκό Σύστημα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος, η μικρή ισχύς των Φ/Β Συστημάτων εξασφαλίζει ότι η παραγόμενη ενέργεια αντιστοιχεί σε αυτή που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του Φ/Β συστήματος.

Πρόθεση δηλαδή του Προγράμματος είναι οι ενδιαφερόμενοι (κύριοι των κτιρίων) με απλές σχετικά διαδικασίες, να μπορούν να παράγουν με ευνοϊκούς όρους την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία των κατοικιών που διαμένουν ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που διαθέτουν.

Κατά συνέπεια το Φωτοβολταϊκό Σύστημα επιτρέπεται να τοποθετηθεί από τον κύριο ιδιοκτήτη του κτιρίου μόνο εάν διαμένει ο ίδιος ή στεγάζει την πολύ μικρή επιχείρησή του, σε αυτό. Άρα ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα στο κτίριο που νοικιάζει σε κάποιον άλλον η σε πολύ μικρή επιχείρηση. Το δικαίωμα της εγκατάστασης περνάει στον ενοικιαστή, όπως στην πρώτη περίπτωση, προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμβόλαιο για μεγάλο χρονικό διάστημα ενοικίασης (25 χρόνια).

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cM4DChoEze4%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.