Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγη με ισχύ μεγαλύτερη των 100 Kw

 
8 %CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF %CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF fot 330x214 Φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγη με ισχύ μεγαλύτερη των 100 Kw

Επαγγελματική στέγη

Για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε κτίρια για ισχύ μεγαλύτερη των 100kW, απαιτείται:

έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’  αριθμ.  οικ.5219/3.2.2004 (ΦΕΚ ∆’ 114/17.2.2004  υπουργικής απόφασης,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

συνυποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας του κτιρίου πάνω στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.

Ειδικότερα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια ισχύος μεγαλύτερης από 10kW  εκτός σχεδίου πόλεως απαιτείται η συνυποβολή τοπογραφικού διαγράμματος και αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ZQEV7m27jjk%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.