Σε ποιες κατοικίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά έως 10 Kw σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

 
8 %CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%B7 330x200 Σε ποιες κατοικίες εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά έως 10 Kw σε κτιριακές εγκαταστάσεις»

Στέγη

Ως «κατοικία» χαρακτηρίζεται το κτίριο της μόνιμης διαμονής του ενδιαφερόμενου καθώς και η εξοχική κατοικία. Το Πρόγραμμα αφορά τις ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις και όχι τις κατασκευές που πρόκειται να υλοποιηθούν.

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, για την σύνδεση που πραγματοποιεί η ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστής του Δικτύου, γίνεται χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις της ιδιοκτησίας του κυρίου όπου εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Σε κάθε περίπτωση, η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής της ιδιοκτησίας του κυρίου του Φ/Β Συστήματος.

Το Πρόγραμμα αφορά εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές και οικισμούς αλλά και σε εκτός σχεδίου περιοχές, αρκεί να τηρούνται σε κάθε περίπτωση οι σχετικές διατάξεις.

Πληροφορίες βάση και της τελευταίας τροποποίησης (Αριθ. 9154, ΦΕΚ Β 583, 14-04-2011)

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=cM4DChoEze4%3d&tabid=714&language=el-GR

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.