ΣΕΒ: Προτάσεις προς το ΥΠΕΚΑ για απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης

 
111 tree Fot 330x248 ΣΕΒ: Προτάσεις προς το ΥΠΕΚΑ για απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης

ΥΠΕΚΑ και περιβάλλον

Την κατεπείγουσα και σε βάθος μεταρρύθμιση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης στη χώρα μας, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου οδικού  χάρτη για τη συνολική αναδόμηση του συστήματος αδειοδότησης  έργων και δραστηριοτήτων, όπως η βιομηχανία, συζήτησαν στις 30.4.2013 σε συνάντηση εργασίας  με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο εκπρόσωποι της διοίκησης του ΣΕΒ.

Στη συνάντηση, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής παρέδωσε  στον Υπουργό Έκθεση που υλοποιήθηκε από το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ και υπογράμμισε ότι αυτή αναλύει, μεταξύ άλλων, κρίσιμα ζητήματα που αφορούν  στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, όπως η πολυπλοκότητα, οι μεγάλοι πραγματικοί χρόνοι εφαρμογής, η έλλειψη τυποποίησης και πρότυπων κανόνων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιουργούν αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις και στους επενδυτές –χωρίς να  εξασφαλίζουν την  αποτελεσματική περιφρούρηση του φυσικού μας πλούτου και την προστασία της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς.

Η Έκθεση αναδεικνύει την κρισιμότητα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων,  καθώς αυτή προηγείται των άλλων κατηγοριών αδειοδότησης (αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης), οι οποίες δεν μπορούν να εκδοθούν αν αυτή δεν έχει  ολοκληρωθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις για την έκδοση της άδειας αυτής απαιτήθηκαν 3 χρόνια!

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνάντησης στο ΥΠΕΚΑ συζητήθηκε επίσης η πλήρης ενεργοποίηση  του Ν. 4014/201, μέσα από τη θεσμοθέτηση του συνόλου των εφαρμοστικών διατάξεων –κατεύθυνση προς την οποία εργάζεται εντατικά το Υπουργείο, ενώ συμφωνήθηκε τα προβλήματα που ανακύπτουν να επιλύονται με τη συνεργασία της επιχειρηματικής κοινότητας.

O ΣΕΒ παρέδωσε 35 εξειδικευμένες προτάσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, που ενισχύουν τη διαφάνεια και μειώνουν ριζικά τη γραφειοκρατία,  με σκοπό:

  • Την υιοθέτηση κατάλληλων περιβαλλοντικών προτύπων και ανάλογων δεικτών μέτρησης που θα διευκολύνουν την τήρηση της συμμόρφωσης και τους μεταγενέστερους ελέγχους.
  • Την ενίσχυση της τυποποίησης των διαδικασιών και την ανάπτυξη προτύπων εντύπων για το σύνολο των αδειοδοτήσεων των κλάδων/οικονομικών δραστηριοτήτων.
  • Την ουσιαστική τυποποίηση και τον ακριβή προσδιορισμό των απαιτήσεων για τους όρους σύνταξης των περιεχομένων κάθε άδειας.
  • Την τυποποίηση των γνωμοδοτικών επιτροπών ανά ομάδα έργων.
  • Τη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την εξέλιξη των αδειών μέσω του διαδικτύου.
  • Τη διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, και την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής.
  • Την αξιοποίηση του Κεντρικού και των Περιφερειακών Συμβουλίων Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
  • Τη θέσπιση Δικτύου Πιστοποιημένων Υπευθύνων Φακέλων σε όλους τους φορείς που εμπλέκονται σε κάθε διαδικασία αδειοδότησης (δια-τμηματική ομάδα).
  • Την επιτάχυνση της σύστασης του προβλεπόμενου μητρώου πιστοποιημένων αξιολογητών για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων— ΜΠΕ).

Με δήλωση του ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος τόνισε σχετικά:

«Ο ΣΕΒ παρέδωσε έναν τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο οδηγό εφαρμογής για την απλοποίηση της διαδικασίας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  Μιας διαδικασίας που δημιουργεί υψηλά κόστη και επιβαρύνσεις  όχι μόνο στις μεγάλες αλλά κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τόπου μας.   Ευελπιστούμε ότι η Κυβέρνηση και ειδικά το ΥΠΕΚΑ θα εξετάσουν άμεσα τις προτάσεις μας και θα φροντίσουν μετά την απαραίτητη αλλά σύντομη διαβούλευση για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Χρόνος δεν υπάρχει.  Η οικονομία πρέπει να  επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης και αυτό θα συμβεί μόνο αν απελευθερωθούν οι δυνάμεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να δράσουν χωρίς άλλες καθυστερήσεις, με διαφάνεια και με ουσιαστική προστασία  του περιβάλλοντος»

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.