ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: Λύση για ένα περιβάλλον χωρίς απορρίμματα

 
perivallon ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ: Λύση για ένα περιβάλλον χωρίς απορρίμματα

Καθαρίστε τη Μεσόγειο

H  φετινή εκστρατεία καθαρισμού ακτών, βυθού και άλλων φυσικών περιοχών «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», ξεκίνησε με την εκδήλωση «18 Χρόνια ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ- Παίρνουμε μέρος στη Λύση για ένα Περιβάλλον χωρίς Απορρίμματα » που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Απριλίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων IANOS.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας που ξεκινήσε πιλοτικά  από το 2009 για την καταγραφή και αξιολόγηση του ρυπαντικού φορτίου της θάλασσας και στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες εθελοντές ακολουθώντας το επιστημονικό πρωτόκολλο.

Ο επιστημονικός συνεργάτης της εκστρατείας, Καθηγητής στο Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών κος Γιώργος Παπαθεοδώρου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευναςεπεσήμανε  «τη διαχρονική κυριαρχία του πλαστικού σε σχέση με τα άλλα απορρίμματα, το οποίο εμφανίζεται στη Μεσόγειο 10% περίπου επαυξημένο σε σχέση με άλλες θάλασσες, ενώ αναφέρθηκε και στις τρεις βασικές προκλήσεις σε σχέση με τα θαλάσσια απορρίμματα, οι οποίες είναι η αλλαγή του υποστρώματος και των οικοσυστημάτων λόγω της συσσώρευσής τους, η μετανάστευση ειδών μέσω των απορριμμάτων και ο κατακερματισμός των πλαστικών.»

Από την πλειονότητα των τοποθετήσεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης, υπογραμμίστηκε το έλλειμμα ενημέρωσης και παιδείας των πολιτών που αποτελεί και το πλέον κομβικό σημείο για τη μεταστροφή της υπάρχουσας κατάστασης.  Παράλληλα επισημάνθηκε η ανάγκη για μια συνεκτική πολιτική σχεδιασμού κι εφαρμογής των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τα απορρίμματα, για κοινωνικές και θεσμικές συνέργειες και για ριζικές αλλαγές στο βιομηχανικό σχεδιασμό, έτσι ώστε να περιοριστεί ο όγκος της συσκευασίας και η χρήση του πλαστικού.

Τέλος στην εκδήλωση έγινε εκτενής αναφορά, από τους εκπροσώπους των θεσμικών φορέων, στις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τις συνεργασίες που έχουν προωθηθεί σε ευρω-μεσογειακό επίπεδο για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και στην πρόοδο εναρμόνισης της Ελλάδας στις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες.

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.