Εντυπωσιακή αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

 
1 energia fot 330x248 Εντυπωσιακή αύξηση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο, μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Οι ΑΠΕ με την αλματώση ανάπτυξή τους υποκατέστησαν την παραγωγή ρεύματος από λιγνίτες, που μειώθηκε κατά 19% και φυσικό αέριο (-33%)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο πρώτο τρίμηνο του 2013 η κατανάλωση ρεύματος μειώθηκε κατά 7,99% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ μόνο τον μήνα Μάρτιο η πτώση ήταν 7,69%. Ωστόσο η υποχώρηση της κατανάλωσης, είναι στην πραγματικότητα πολύ μικρότερη, καθώς στα μεγέθη που καταμετρώνται δεν περιλαμβάνεται η παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κυρίως από τα φωτοβολταϊκά.

Οι ΑΠΕ με την αλματώση ανάπτυξή τους υποκατέστησαν την παραγωγή ρεύματος από λιγνίτες, που μειώθηκε κατά 19% και φυσικό αέριο (-33%) με αποτέλεσμα και την κατάρρευση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στην ημερήσια αγορά χονδρικής.

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών αλλά και κυρίως λόγω των υδροηλεκτρικών.  Η παραγωγή των υδροηλεκτρικών από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 2013  τριπλασιάστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, ενώ τον μήνα Μάρτιο πενταπλασιάστηκε. Αυξημένη κατά 32% σε σχέση με πέρυσι ήταν και η παραγωγή και των λοιπών ανανεώσιμων πηγών (αιολικά, μεγάλα φωτοβολταϊκά).

Με σημερινή ανακοίνωσή της η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) χαρακτηρίζει σημαντικό βήμα της Ελλάδας στην πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος την απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε νόμιμη και ισχυρή την υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το 2008, το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τα δεδομένα είναι εντυπωσιακά και δείχνουν το δυναμικό της χώρας για την απενεξαρτητοποίηση από τον ορυκτά καύσιμα, γεγονός  που θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα τόσο οικονομικά, όσο και περιβαντολλογικά τη χώρα μας.  

Ωστόσο οι τελευταίες πολιτικές αποφάσεις και οι στρεβλώσεις στην αγορά του ηλεκτρισμού δυσκολεύουν την παραιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας.

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.