Εξοικονόμηση θέρμανσης έως και 80% με αντλίες θερμότητας

 
geothermie prinzipskizze AG 300x288 Εξοικονόμηση θέρμανσης έως και 80% με αντλίες θερμότητας

Γεωθερμική αντλία θερμότητας

Η αντλία θερμότητας είναι η συσκευή-μονάδα που εκμεταλλεύεται την διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο μέσων και αντλεί θερμική ενέργεια  με την χρήση μηχανικού έργου. Οι αντλίες θερμότητας είναι μονάδες που έχουν ιδιαίτερα οικονομική λειτουργία, καθώς χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος για να αποδώσουν το θερμικό ή ψυκτικό τους έργο:  Ένα σύστημα τύπου αντλίας θερμότητας, είτε χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία του αέρα (αντλία αέρα/νερού) είτε του εδάφους (γεωθερμική αντλία) για να μεταφέρει τη θερμότητα.

Μπορεί να υποκαταστήσει την κεντρική θέρμανση;

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διαφόρους τύπους θερμαντικών σωμάτων όπως σώματα χαμηλής θερμοκρασίας (panels), ενδοδαπέδιο δίκτυο και τερματικές μονάδες νερού. Σε υπάρχουσες κατοικίες, που έχουν ήδη εγκατεστημένους λέβητες αερίου ή πετρελαίου, οι αντλίες θερμότητας, μπορούν είτε να λειτουργούν αυτόνομα είτε να συνδυαστούν με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης και να καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.

Είναι εύκολη η τοποθέτησή της;

Η εγκατάσταση των αντλιών θερμότητας γίνεται γρήγορα και εύκολα. Δεν απαιτείται καπνοδόχος ή εντοιχισμός επιμέρους τμημάτων και αποφεύγονται πρόσθετες εργασίες στο χώρο. Επίσης δεν απαιτείται ειδικός χώρος τοποθέτησης, καθώς η εξωτερική μονάδα είναι συμπαγής και μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί εξωτερικά ακόμα και στο μπαλκόνι.

Χαμηλών ή Υψηλών θερμοκρασιών; Ποιά είναι η εξοικονόμηση ανάλογα με τον υπάρχον τύπο θέρμανσης

Στο σύστημα διανομής της θέρμανσης, κάθε τύπος τερματικής μονάδας απαιτεί την κατάλληλη θερμοκρασία νερού. Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία νερού (35°C), σε αντίθεση με τα παλαιά θερμαντικά σώματα, που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες νερού (65°C). Η επιλογή της τεχνολογίας των αντλιών θερμότητας θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα διανομής θέρμανσης. Όσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία εξόδου νερού της αντλίας θερμότητας, τόσο υψηλότερη είναι η απόδοση της. Έτσι, μια αντλία θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών συνήθως απαιτείται σε εφαρμογές αντικατάστασης λεβήτων, όταν υπάρχουν εγκατεστημένα θερμαντικά σώματα που λειτουργούσαν σε υψηλότερες θερμοκρασίες και θα πρέπει να γίνει υπολογισμός της πτώσης της απόδοσης των υφιστάμενων σωμάτων για την επίτευξη της θερμικής άνεσης. Επειδή όμως η αποδοτικότητα μιας αντλίας θερμότητας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη θερμοκρασία εξόδου νερού, θα πρέπει σε αυτές τις εγκαταστάσεις να τοποθετείται σύστημα αντιστάθμισης, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί η θερμική άνεση με τη μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα του συστήματος θέρμανσης. Στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης η εξοικονόμηση φτάνει έως και 80% σε σχέση με τους λέβητες πετρελαίου ενώ στην περίπτωση των θερμαντικών σωμάτων έως και 50%.

Ποιό είναι το κόστος της τοποθέτησης της; Επιδοτείται;

Η  αγορά  μιας αντλίας θερμότητας  για μία οικία με εμβαδό 120 τ.μ.  κοστίζει περίπου στις 7.000 με 9.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Η εγκατάσταση μίας τέτοιας μονάδας κοστίζει  περίπου στις 2000 ευρώ. Η αγορά της Αντλίας Θερμότητας και των εργασιών εγκατάστασης επιδοτείται έως το 70% κάνοντας χρήση του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, ανάλογα με την κατηγορία ιδιώτη.

Κατηγορίες ιδιώτη:

Κατηγορία Ωφελούμενων Α1 Α2 Β
Ατομικό εισόδημα μέχρι 12000€ Από12000€μέχρι 40000€ από 40000€μέχρι 60000€
Οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20000€ Από 20000€μέχρι 60000€ από 60000€μέχρι 80000€
Κίνητρο 70% επιδότηση 35% επιδότηση 15% επιδότηση

Παράδειγμα εξοικονόμησης αντλίας θερμότητας σε σχέση με λέβητα πετρελαίου και φυσικού αερίου

Με βάση την σημερινή τιμολογιακή πολιτική των ενεργειακών αγαθών, (ΔΕΗ, ΕΠΑ, Πετρέλαιο) συγκρήθηκε το κόστος λειτουργίας μιας κατοικίας 100 τετρ. μέτρων στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η περίοδος λειτουργίας της κατοικίας με θερμαντικά σώματα για τους 5 χειμερινούς μήνες από Νοέμβριο έως Μάρτιο, με 18ώρη ημερήσια λειτουργία και χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 7 oC ~-5oC.

Εξετάστηκαν 3 διαφορετικά συστήματα θέρμανσης :

  • Αντλία Θερμότητας Αέρα – Αέρα με τεχνολογία  Inverter.
  • Κεντρική Θέρμανση με χρήση λέβητα φυσικού αερίου.
  • Κεντρική Θέρμανση με χρήση λέβητα πετρελαίου.

Τα αποτελέσματα του κόστους λειτουργίας κάθε συστήματος απεικονίζονται στο πίνακα:

antlies%20clip image001 Εξοικονόμηση θέρμανσης έως και 80% με αντλίες θερμότητας
Tα αποτελέσματα δείχνουν την σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας των αντλιών θερμότητας σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι το μέσο κόστος εγκατάστασης ενός κεντρικού συστήματος κλιματισμού κυμαίνεται από 4.000€~8.000€, έναντι 3.000~4.000€ ενός κεντρικού συστήματος θέρμανσης, μπορεί το διαφορικό κόστος  επένδυσης να αποσβεστεί σε 2~4 έτη από την οικονομία λειτουργίας της αντλίας θερμότητας.

πηγή: in.gr

Παράλληλα ο συνδιασμός ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για ιδιοκατανάλωση, μπορεί να καλύψει το 80% του συνολικού ενεργειακού κόστους (ηλεκτρικό ρεύμα και κόστος θέρμανσης/ψύξης) ενός νοικοκυριού με απόσβεση περίπου 6 χρόνια, ενώ εξασφαλίζεται εικοσαετή λειτουργία με καθαρή ενέργεια για το περιβάλλον.   

 

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.