Έως το 2020 στόχος η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%

 
19 Co2 Fot 330x248 Έως το 2020 στόχος η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%

Ευρωπαϊκός στόχος η μείωση ση εκπομπών CO2

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20%, προβλέπει για το 2013 το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» του Δήμου Πατρέων, επιδιώκοντας μια σειρά οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών από την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την χρήση ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την Βασική Απογραφή Εκπομπών στην Πάτρα συνολικά εκπέμπονται 1.064.886 τόνοι CO2 ετησίως (έτος αναφοράς: 2009), ενώ στόχος είναι η μείωση αυτών των εκπομπών κατά 212.977 τόνους μέχρι το έτος 2020.

Βάσει του «Σχεδίου Δράσης» του Δήμου, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και υποβλήθηκε στα μέσα Ιανουαρίου 2013, στο Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων, η μείωση των εκπομπών θα επιτευχθεί με δράσεις σε δύο βασικούς άξονες: 1) Εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα, οικιακό και τριτογενή τομέα, δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές και 2) Παραγωγή ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός του Δήμου από ΑΠΕ. Στον τομέα των δημοτικών κτιρίων, μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση 15% σε θερμική/ηλεκτρική ενέργεια.

Την ίδια στιγμή, η τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα επιτυγχάνει εξοικονόμηση 10% σε θερμική ενέργεια, ενώ η ενεργειακή αναβάθμιση κελύφους κτιρίων (προσθήκη μόνωσης), ειδικά όσων έχουν ανεγερθεί πριν το 1980 και εγκατάσταση παθητικών στοιχείων αερισμού και σκίασης στο κέλυφος εξασφαλίζει εξοικονόμηση 30% σε θερμική ενέργεια. Κατά μέσο όρο, υπολογίζεται ότι περίπου 200 κτίρια θα χρειαστούν παρεμβάσεις με κόστος 100.000 ευρώ (συνολικά 20 εκατ.), προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 25% στην κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας των δημοτικών κτιρίων. Από τις σχετικές τεχνικές προμελέτες, υπολογίστηκε ότι για αυτά τα κτίρια αναμένεται εξοικονόμηση ενέργειας 513.744  ετησίως και αντίστοιχη μείωση εκπομπών 185 tCO2/έτος.

Ταυτόχρονα, σε συνέχεια των δράσεων για τα δημοτικά κτίρια και προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα από αυτές, ο Δήμος θα αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για τους πολίτες προκειμένου να επιδείξει τις παρεμβάσεις και να αποδείξει την ωφελιμότητα τους. Μάλιστα, γι’ αυτήν την δράση εκτιμάται ότι θα δαπανηθούν 20.000 ευρώ κάθε έτος έως το 2020 με αναμενόμενο αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 1.280.000 kWh/έτος και εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας, επίσης, της τάξης των 1.280.000 kWh/έτος, άρα συνολικά μετά από 8 έτη εφαρμογής την μείωση των εκπομπών κατά 1.802,2 tCO2/έτος.

Οικιακός – Τριτογενής τομέας

Μολονότι το περιθώριο παρέμβασης μιας δημόσιας αρχής για τα ιδιωτικά κτίρια είναι πολύ μικρό, σύμφωνα με τον σχεδιασμό ο Δήμος προτίθεται να δαπανήσει 780.000 ευρώ για εκστρατείες ενημέρωσης έως το 2020. Σύμφωνα με στοιχεία, τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας της Ε.Ε. και αποτελούν τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στις αστικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί για εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας μηδενικού και χαμηλού κόστους στον οικιακό τομέα (δαπάνες 400.000 ευρώ) και στον τριτογενή τομέα (δαπάνες 200.000 ευρώ), ενώ 150.000 ευρώ θα δαπανηθούν έως το 2020 για την εκστρατεία ενημέρωσης για τα προγράμματα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και «Χτίζοντας το Μέλλον».

Δημοτικός Φωτισμός

Με την παραδοχή ότι ο δημοτικός φωτισμός λειτουργεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, κατά μέσο όρο επί 11 ώρες καθημερινά, ήτοι 4015 ώρες / έτος, και την παραδοχή ότι ο κάθε τύπος λαμπτήρα θα αντικατασταθεί σταδιακά έως το 2020, αναλόγως και των εξοικονομήσεων που επιτυγχάνονται αναμένεται εξοικονόμηση από την δράση της τάξης του 40%, ήτοι 8.602.000 kWh ετησίως. Μάλιστα, για την υλοποίηση του σχεδίου θα δαπανηθούν συνολικά 10.930.000 ευρώ έως το 2020, απ’ όπου προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων με αντίστοιχα εξοικονόμησης ενέργειας και η εκπόνηση μελέτης φωτισμού για το σύνολο του Δήμου. Η υλοποίηση θα γίνει με την προμήθεια των αντίστοιχων νέων λαμπτήρων ή φωτιστικών, μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου, κάθε φορά που χρειάζεται αντικατάσταση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης θα μελετηθεί η δυνατότητα ένταξης προγραμμάτων αντικατάστασης λαμπτήρων και φωτιστικών σε εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης ή σε έργα ΣΔΙΤ και ΧΑΤ. Σημειώνεται ότι, ειδικά στην περίπτωση των λαμπτήρων νατρίου, η αντικατάσταση πρέπει να γίνει, το λιγότερο, σε επίπεδο φωτιστικού σώματος (και όχι μόνο λαμπτήρα) προκειμένου να ικανοποιούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας και λειτουργίας του εξοπλισμού δημοτικού φωτισμού.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Για τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ο Δήμος σχεδιάζει να δαπανήσει 1.500.000 ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτήρια έως το 2015 και 140.000 ευρώ για την αύξηση της αποδοχής των ΑΠΕ (εκτός των φωτοβολταϊκών) από το κοινό/ Προώθηση οικιακών συστημάτων ΑΠΕ και την Κατασκευή Ενεργειακού Κέντρου Πληροφόρησης για την Βιομάζα.

Σύμφωνο των Δημάρχων

Το Σύμφωνο των Δημάρχων (www.eumayors.eu) αποτελεί μία πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν ήδη πάνω από 4.600 Δήμοι από όλη την Ευρώπη (οι 101 από την Ελλάδα) και έχει ως στόχο την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. «20-20-20» έως το 2020: μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση στο 20% της χρήσης ΑΠΕ στην συνολική παραγωγή ενέργειας και περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.
πηγή:imerisia.gr
 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.