Επαφές με την ομάδα JASPERS για το ΕΣΠΑ σε έργα περιβάλλοντος, τεχνολογιών πληροφορικής και μεταφορών

 
29 geld fot 330x248 Επαφές με την ομάδα JASPERS για το ΕΣΠΑ σε έργα περιβάλλοντος, τεχνολογιών πληροφορικής και μεταφορών

H ενεργοποίηση του JASPERS στην Ελλάδα δεν επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο, το κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συνεργασία με την ομάδα JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) για το ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει το υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών προκειμένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του και να προετοιμασθεί το έδαφος για την νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη της ομάδας του JASPERS επισκέφθηκαν την Αθήνα στις 29 – 30 Νοεμβρίου και συναντήθηκαν με φορείς και διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ. Στις συναντήσεις εξετάσθηκαν οι δυνατότητες συνδρομής του JASPERS καταρχήν σε έργα των τομέων τεχνολογιών πληροφορικής, μεταφορών και περιβάλλοντος.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διμερείς επαφές με στόχο την κατάρτιση ενός προγράμματος δράσης συνεργασίας το οποίο θα μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα (από τις αρχές του 2013). Να σημειωθεί ότι η ενεργοποίηση του JASPERS στην Ελλάδα δεν επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο καθώς το κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το JASPERS είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε χώρες της Ε.Ε. για την προετοιμασία μεγάλων έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Υποστηρίζεται από τη γενική διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και τη γερμανική Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW).

πηγή: imerisia.gr

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.