Αποκατάσταση του εδάφους μετά την εξώρυξη λιγνίτη

 
16 ptolemaida 330%CF%87220 Αποκατάσταση του εδάφους μετά την εξώρυξη λιγνίτη

Πτολεμαΐδα

Τα λιγνιτικά κοιτάσματα στην περιοχή Κοζάνης-Πτολεμαΐδα-Αμύνταιο έχουν προκαλέσει αλλοίωση του τοπίου, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και ατμοσφαιρική ρύπανση. Η περιοχή όπου έχει τελειώσει η εξόρυξη έχει υποστεί αλλαγή του ανάγλυφου καθώς και εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα.

Η ΔΕΗ σε μια προσπάθεια αποκατάστασης των εδαφών ξεκίνησε πριν από χρόνια κάποιες εργασίες δενδροφύτευσης των κεκλιμένων εκτάσεων, κατασκευή τεχνητών λιμνοδεξαμενών και την ισοπέδωση κάποιον άλλων με σκοπό την απόδοση σε γεωργικές καλλιέργειες ή οπωρώνες με φυτείες μήλων.

Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί περίπου 22.000 στρέμματα αλλά απομένουν ακόμη χιλιάδες στρέμματα. Ένα τμήμα αυτών ίσως αξιοποιηθούν με την δημιουργία του τεράστιου φωτοβολταϊκού πάρκου που σχεδιάζει το υπουργείο.

 
This entry was posted in ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.