Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας για νέα φωτοβολταϊκά πάρκα και σκεπές

 
28 παρκα ηλιος fot 330x165 Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας για νέα φωτοβολταϊκά πάρκα και σκεπές

Φωτοβολταϊκή παραγωγή

Το ΥΠΕΚΑ με την ανακοίνωση των νέων τιμών κιλοβατώρας για φωτοβολταϊκά πάρκα και σκεπές που πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία μετά την 1η Ιουνίου του 2013, τονίζει ότι η εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών μέχρι το έτος 2013, ξεπερνά ακόμη και τους στόχους για το έτος 2020 που ήταν τα 2.200 MW. 

Σύμφωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που εξέδωσε ο ΛΑΓΗΕ στο τέλος Μαρτίου, η συνολική εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύς στο διασυνδεδεμένο σύστημα έφθασε τα 2.213,20MW.

Τα 1.862,50 MW αφορούν φωτοβολταϊκά πάρκα ή βιομηχανικές σκεπές και τα υπόλοιπα 340,75 MW  φωτοβολταϊκά σε οικιακές σκεπές.

Συνολικά, η ισχύς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα φθάνει τα 4.252 MW, τα 1.495 MW αφορούν αιολικούς σταθμούς, τα 2.213 MW φωτοβολταϊκά , τα 218 μικρά υδροηλεκτρικά, τα 45 MW βιομάζα και τα 90 MW Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Οι νέες τιμές καθορίστηκαν, στο πλαίσιο των προσπαθειών εξορθολογισμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως της μείωσης του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

Νέες τιμές για πάρκα: Πίνακας 1

«Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς πλην αυτών της περίπτωσης (γ) του πίνακα της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, γίνεται με βάση τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα σε €/ΚWh:

Nees times 1 Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας για νέα φωτοβολταϊκά πάρκα και σκεπές

Οι νέες τιμές θα ισχύουν από 1ης Ιουνίου 2013 για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και δεν επηρεάζουν τις ήδη ισχύουσες τιμές για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που με το νόμο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» έχουν πάρει παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013, παράταση που αφορά σε:

  •  Φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 100kW από κατ΄επάγγελμα αγρότες των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις  19 Μαΐου 2013 και τώρα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.
  • Φωτοβολταϊκούς σταθμούς των οποίων η διατήρηση των εγγυημένων τιμών έληγε στις 12 Μαρτίου 2013 και με τη δοθείσα παράταση μπορούν να υπαχθούν στις τιμές της Υπουργικής Απόφασης της 9ης Αυγούστου 2012 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013.

Νέες τιμές για σκεπές: Πίνακας 2

Για το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων», η τιμή της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Nees times gia skepes 1 Εγγυημένες τιμές κιλοβατώρας για νέα φωτοβολταϊκά πάρκα και σκεπές

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.