Χαριστική βολή των «μικρών επενδυτών» το σχέδιο για τα φωτοβολταϊκά

 
78 τρακερ Fot 330χ240 Χαριστική βολή των «μικρών επενδυτών» το σχέδιο για τα φωτοβολταϊκά

PV Market

Στο πνεύμα των αλλαγών που είχαν ζητήσει οι «μεγάλοι» του κλάδου κινείται το σχέδιο νόμου για την αγορά φωτοβολταϊκών που έδωσε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το σχέδιο ενσωματώνει τα «δραστικά» μέτρα που είχαν ζητήσει φορείς όπως ο ΕΣΗΑΠΕ , δηλαδή αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και συμβάσεων πώλησης με το ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το τέλος του έτους. Το μέτρο αυτό αφορά και όσα έργα έχουν πάρει όρους σύνδεσης ή άδεια από τη ΡΑΕ αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί, με μόνη εξαίρεση τα φωτοβολταϊκά.

Η εφημερίδα Agrenda και το Agronews είχαν γράψει σε δημοσιεύματά τους για τις πιέσεις που ασκούσαν στην ηγεσία του υπουργείο Περιβάλλοντος συγκεκριμένα «λόμπι» επιχειρηματικών συμφερόντων προκειμένου, με πρόσχημα τις «έκτακτες δημοσιονομικές συνθήκες», να «παγώσει» η διασύνδεση και η αδειοδότηση νέων έργων. Πρόκειται για μέτρο το οποίο πλήττει άμεσα και περισσότερο τους μικρομεσαίους επενδυτές οι οποίοι, λόγω έλλειψης ρευστότητας και γενικότερης οικονομικής αδυναμίας, καθυστέρησαν περισσότερο απ’ όλους να ολοκληρώσουν τα έργα τους.

Αυξήσεις και στην «έκτακτη εισφορά»

Επιπλέον, το σχέδιο νόμου προβλέπει αυξήσεις και στην ειδική εισφορά επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών η οποία καθορίζεται

-στο  40% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που είχαν κλειδωμένες ταρίφες πριν την 31η Ιανουαρίου του 2012 και τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4093/2012 με τον οποίο θεσπίστηκε η ειδική εισφορά.

-στο 37% για τις επενδύσεις που είχαν κλειδώσει ταρίφα μετά την 31η Ιανουαρίου του 2012 και τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την έναρξη ισχύος του νόμου.

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα επιστροφή των εγγυητικών που έχουν δώσει επενδυτές στην περίπτωση που δηλώνουν ρητά ότι δεν θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους.

Τα βασικά σημεία

1. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επιστρέφονται μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου επενδυτή προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ή το Σύστημα. Ο αρμόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου.

2. Μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου επενδυτή προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση φωτοβολταϊκού σταθμού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιστρέφονται ποσά που έχουν καταβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή στο πλαίσιο της οικείας Σύμβασης Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού και αντιστοιχούν στο μέρος των έργων σύνδεσης που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη  ισχύος του παρόντος.

Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο αρμόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου.

3. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

4. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

5. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2013 με απόφαση του Υπουργού  Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.

πηγή:agronews.gr

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.