Νέο μοντέλο ανάπτυξης για τα Φωτοβολταϊκά

 
24 Fot netzs 330x220 Νέο μοντέλο ανάπτυξης για τα Φωτοβολταϊκά

Νέο μοντέλο ανάπτυξης για τα Φωτοβολταϊκά

Του Στέφανου Μελισσόπουλου
Πρόεδρος Conergy Ελλάδος

Στην Ελλάδα ο κλάδος των Φωτοβολταϊκών έχει διαγράψει μέχρι τώρα μια λαμπρή αναπτυξιακή πορεία. Ακόμα και μετά την ψήφιση του τελευταίου νομοσχεδίου, η Ελλάδα συνεχίζει να έχει μια από τις υψηλότερες εγγυημένες τιμές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα Φωτοβολταϊκά συνεχίζουν να παραμένουν ελκυστικά ως επένδυση.

Ωστόσο, αυτή την περίοδο ο κλάδος διακατέχεται από ένα πολύ αρνητικό κλίμα, με τα Φωτοβολταϊκά να στοχοποιούνται με έναν μη θετικό χαρακτήρα, περιορίζοντας έτσι μια αγορά, που όλα αυτά τα χρόνια ωφελούσε την ανάπτυξη της χώρας και αποτελούσε πόλο έλξης τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις ξένες επενδύσεις.

Μέχρι σήμερα η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που βασίζεται στην οριακή τιμή του συστήματος λειτουργεί εντελώς λανθασμένα δημιουργώντας με την πάροδο του χρόνου ελλείμματα στο ΛΑΓΗΕ. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα έκτακτα μέτρα που πάρθηκαν πρόσφατα και δημιουργούν τεράστια ανασφάλεια στο επενδυτικό κοινό.

Έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι θα πρέπει σιγά σιγά να απομακρυνθούμε από την επιδοτούμενη αγορά Φωτοβολταϊκών και να κατευθυνθούμε σε μια τέτοια αγορά που τα Φωτοβολταϊκά αποτελούν καταναλωτικό προϊόν, προσιτό σε όλους. Χρειάζεται οπωσδήποτε να δοθούν κίνητρα για ιδιοκατανάλωση. Χρειάζεται να αλλάξει εντελώς ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε την ενέργεια. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που πληροί όλες τις προϋποθέσεις για μια υγιή ανάπτυξη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα των Φωτοβολταϊκών. Και το μέλλον της σε αυτό τον τομέα φαίνεται αισιόδοξο.

Όμως η αγορά πρέπει να αναδιοργανωθεί. Να γίνουν νομοθετικές αλλαγές για γρηγορότερη υλοποίηση των έργων με προγράμματα στήριξης και διασφάλισης της χρηματοδότησης. Χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις από κυβερνητικής πλευράς, άρση των στρεβλώσεων της αγοράς, αύξηση του εθνικού στόχου και σαφώς άρση της αναστολής αδειοδότησης των νέων Φωτοβολταϊκών έργων. Οι καλά σχεδιασμένες αποφάσεις από την πλευρά της πολιτείας, η σωστή υποδομή, η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι αυτές που θα οδηγήσουν τον κλάδο και την αγορά σε θετικά αποτελέσματα. Πρέπει άμεσα να ανατραπεί το αρνητικό κλίμα που διακατέχει αυτή τη στιγμή το κλάδο. Έναν κλάδο που έχει συνεισφέρει κατά πολύ στα δημοσιονομικά έσοδα της χώρας και οπωσδήποτε στο σημαντικότατο πλέον πρόβλημα της ανεργίας – καθώς στον κλάδο απασχολούνται περίπου 25.000 άτομα. Χρέος των κυβερνώντων είναι λοιπόν να εκμεταλλευτούν την εμπειρία που έχει δημιουργηθεί, τις κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των τεχνολογιών ΑΠΕ και να προσπαθήσουν να εξομαλύνουν τις όποιες δυσκολίες, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πράσινη ανάπτυξη.

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.