Αποπληρώνονται φωτοβολταϊκές επενδύσεις που είχαν ενταχθεί στον Aναπτυξιακό

 
30 geld fot 330x248 Αποπληρώνονται φωτοβολταϊκές επενδύσεις που είχαν ενταχθεί στον Aναπτυξιακό

ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ, σταδιακά, με αποφάσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη φωτοβολταϊκές επενδύσεις και αρκετές από αυτές έχουν ολοκληρωθεί ήδη από το 2010

ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ, σταδιακά, με αποφάσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη φωτοβολταϊκές επενδύσεις και αρκετές από αυτές έχουν ολοκληρωθεί ήδη από το 2010.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης υπογράφηκαν οι αποφάσεις πληρωμής για τις εξής επενδύσεις:

  • Πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρίας «ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΑΝΝΗΣ» που αναφέρεται στη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 19,80 KW, στο δήμο Χέρσου στο Κιλκίς. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 82.981,80 ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε 29.163,95 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 35,145% του συνολικού κόστους. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται σε 20.625,13 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 24,855% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης και το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 33.192,72 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους.
  • Πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της λειτουργίας της εταιρίας «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στη θέση Κοτρώνι – Ζέστη, του δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 285.053,90 ευρώ. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται σε 171.032,34 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 114.021,56 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους.
  • Πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της λειτουργίας της εταιρίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNΟΣ ΜΠΑΚΑΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ OE», με δ.τ. «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ – ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που αναφέρεται στη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 99,54 KW, στη θέση Χιτζήλερου στο δήμο Ιωαννιτών στα Ιωάννινα. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 299.153,80 ευρώ, η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στα 89.746,14 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 119.661,52 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης και το ποσό που προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό ανέρχεται στις 89.746,14 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού κόστους.
  • Πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της λειτουργίας της εταιρίας «ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΡΟΠΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», με δ.τ. «SPARTA ENERGY OE» που αναφέρεται στη δημιουργία ενός φ/β σταθμού ισχύος 99,9 KW στη θέση Πύρι στο δήμο Σπάρτης. Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 318.337 ευρώ. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στις 79.584,25 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 127.334,80 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης και το ποσό που προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό ανέρχεται σε 111.417,95 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους.
  • Πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «ALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», που αφορά την ίδρυση φωτοβολταϊκής μονάδας, ισχύος 97,98 KW, στη θέση Σαμοχείλι του δήμου Ωρωπού. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 344.748,80 ευρώ, η ίδια συμμετοχή ανέρχεται σε 206.849,30 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης και το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 137.899,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους.
  • Πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» που αναφέρεται στη δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού, ονομαστικής ισχύος 1.005,48 KW, στη θέση Ημερόκλιμα στο νομό Τρικάλων. Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 2.443.316,40 ευρώ. Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 610.829,10 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 977.326,60 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους. Το ύψος του τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται στο ποσό των 855.160,70 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

πηγή: express.gr

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.