Πως λειτουργούν οι Tracker (φωτοβολταϊκά συστήματα παρακολούθησης του ηλίου)?

 
43 Tracking Kirchner news 330x3001 Πως λειτουργούν οι Tracker (φωτοβολταϊκά συστήματα παρακολούθησης του ηλίου)?

Tracker = σύστημα ιχνηλάτησης

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παρακολούθησης του ηλίου (Tracker), ακολουθούν τον ήλιο και περιστρέφονται ανόλογα. Η λειτουργία τους βασίζεται σε δύο διαφορετικές αρχές:
1. Αστρονομική λειτουργία παρακολούθησης, με βάση τα αστρονομικά δεδομένα. Στο λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης δίνονται τα δεδομένα της θέσης του ήλιου και της γωνίας πρόσπτωσης της ακτινοβολίας, για κάθε μέρα του χρόνου. Τα από το λογισμικό ελεγχόμενα συστήματα παρακολούθησης(Tracker), πάνω στα οποία είναι τα φωτοβολταϊκά πάνελ εγκατεστημένα, κινούνται ανάλογα με την θέση του ήλιου. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν υπόψη ούτε τον καιρό ούτε την ενεργειακή απόδοση και τις άλλες σχετικές παραμέτρους, όπως τα αποτελέσματα της ακτινοβολίας λόγω βροχής ή χιονιού.
2. Ανίχνευση του φωτός σύμφωνα με την πατέντα MLD (Maximum Light Detection)  
Έξυπνοι ανιχνευτές παρακολουθούν την λάμψη του φωτός και κατευθύνουν το σύστημα (Tracker) στο πιο ισχυρό σημείο στον ουρανό. Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνεται υπόψη η αντανάκλαση του φωτός και η διάχυτη ακτινοβολία που προκαλείται από το διαπέρασμα στα σύννεφα.
Στην αγορά διατείθονται μονοαξονικά και διαξονικά συστήματα παρακολούθησης του ηλίου. Τα μονοαξονικά συστήματα έχουν μια σταθερή γωνία κλίσης και η κίνηση γίνεται μόνο οριζόντια, ενώ τα διαξονικά κινούνται και κάθετα και αλλάζουν την γωνία κλίσης. Οι αποδόσεις των μονοαξονικών είναι σαφώς μικρότερες από αυτές των διαξονικών συστημάτων.

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.