Κινούμενα ή σταθερά φωτοβολταϊκά; Σύγκριση κινούμενου και σταθερού πάρκου στην περιοχή της Θεσσαλίας

 
56 parko stathero 620%CF%87250 Κινούμενα ή σταθερά φωτοβολταϊκά; Σύγκριση κινούμενου και σταθερού πάρκου στην περιοχή της Θεσσαλίας

Πάρκο 1: Σταθερές βάσεις

Συγκριτικά δεδομένα 2 πάρκων στην περιοχή Φαρσάλων της θεσσαλίας. Τα πάρκα  απέχουν 5-6 χιλιόμετρα το ένα από το άλλο, και βρίσκονται σε ίδιο υψόμετρο, 180 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στον κάμπο της Θεσσαλίας. Πηγή των  δεδομένων είναι το sunnyportal.

56a parko tracker 620x376 Κινούμενα ή σταθερά φωτοβολταϊκά; Σύγκριση κινούμενου και σταθερού πάρκου στην περιοχή της Θεσσαλίας

Πάρκο 2: Tracker 2 αξόνων

Το ένα πάρκο αποτελείται από πάνελ Aleo s-18 230 w, 9 Sunny Mini Central 11000TL και σταθερές βάσεις.

Το δεύτερο πάρκο αποτελείται από πάνελ Scheuten p6-66 255 W, 15 Sunny Mini Central 7000TL και tracker 2 αξόνων της DTS.

Η σύγκριση περιέχει δεδομένα των δύο πάρκων για τον μήνα Απρίλιο του 2012:
το πάρκο με τις σταθερές βάσεις παρήγαγε τον Απρίλιο 14.010 Kwh, ενώ αυτό με τους tracker 2 αξόνων 18.410 Kwh.

Η διαφορά των δύο πάρκων φτάνει τον Απρίλιο το 31,5%.

Με βάση μετρήσεων και δεδομένων που παρακολουθεί το sunblog, η μέση ετήσια διαφορά μεταξύ ενός σταθερού και κινούμενου πάρκου είναι 34% μέχρι 37%.

Συνολικά το 2011 το σταθερό πάρκο παρήγαγε 145.000 κιλοβατώρες, ενώ το κινούμενο 197.000 κιλοβατώρες.

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι η διαφορά στην επένδυση ανέρχεται στις 30.000 μέχρι 50.000 ευρώ, ποσό που χρειάζεται 2 χρόνια παραγωγής για την απόσβεση, τότε ένα κινούμενο φωτοβολταϊκό είναι μια πολή καλή λύση.

Περισσότερα δεδομένα στο sunny portal, στο link: www.sunnyportal.com

 
This entry was posted in ΠΑΡΚΑ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.