Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των φωτοβολταϊκών

 
31 panel Fot 330x250 Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των φωτοβολταϊκών

Έρχονται σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς φωτοβολταικών

Με το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να καταθέσει ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έρχονται σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς φωτοβολταικών. Σημαντικό θεωρείται η κατάργηση του 18μηνου περιθωρίου που είχαν οι επενδυτές για την υλοποίηση του έργου, καθώς και το «κλείδωμα της τιμής», όπου από 1η Σεπτεμβρίου 2012 θα ισχύει η ημερομηνία δήλωσης ετοιμότητας για ενεργοποίηση της σύνδεσης και όχι η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ΔΕΣΜΗΕ που ίσχυε μέχρι τώρα.

Στα ακόλουθα σημεία προβλέπονται αλλαγές:

 1. Ενιαία αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης της ενέργειας από ΑΠΕ με το 25% του ΔΤΚ, σε αντικατάσταση της αναπροσαρμογής βάσει των εγκεκριμένων τιμολογίων της ΔΕΗ, που ίσχυε για όλες τις τεχνολογίες πλην των φωτοβολταϊκών.
 2. Ενίσχυση μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ.
 3. Κατάλληλη ονομασία του ειδικού τέλους για την ενίσχυση του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ, ώστε να αντανακλάται σε αυτήν το πραγματικό περιεχόμενό του που είναι το κόστος προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
 4. Άμεση σύνδεση συμβασιοποίησης τιμής αποζημίωσης ενέργειας, με το χρόνο ενεργοποίησης φωτοβολταϊκού σταθμού και μεταβατική διάταξη για αιτήματα που κατατίθενται έως 31.8.2012 για σταθμούς έως 10 MW και έως 28.2.2013 για σταθμούς άνω των 10 MW.
 5. Επιβολή τέλους για μεταβιβάσεις αδειών παραγωγής υπολογιζόμενο στη βάση προσδιορισμού της αξίας της μεταβιβαζόμενης άδειας, προς ενίσχυση του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ.
 6. Διαγωνιστική διαδικασία βάσει τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκούς σταθμούς άνω των 10 MW.
 7. Δυνατότητα για έκδοση τμηματικών αδειών λειτουργίας.
 8. Προτεραιότητα σύνδεσης για σταθμούς γεωθερμίας και βιομάζας/βιοαερίου.
 9. Εξορθολογισμός της διαδικασίας οριστικοποίησης των Προσφορών Σύνδεσης, μετά την έκδοση ΕΠΟ η Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, με εξέταση των σχετικών αιτημάτων στη βάση ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου.
 10. Μεταβατικές διατάξεις: α) Έκδοση τροποιητικών αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας από την αρχή που εξέδωσε την πρώτη άδεια. β) Εκκρεμή αιτήματα για έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κατά την έκδοση της απόφασης κατάταξης των έργων ΑΠΕ σε κατηγορίες (91958/13.01.2012) εξακολουθούν να εξετάζονται από την αρχή, στην οποία υποβλήθηκαν εκτός εάν διαφορετικά επιθυμεί ο φορέας του έργου.
 11. α. Μεταβατικές διατάξεις για την ικανοποίηση εκκρεμών αιτημάτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΥΠ), μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ οριοθέτησης της ΓΥΠ. β. Δυνατότητα εγκατάστασης ΑΠΕ πλην φωτοβολταϊκών σε ΓΥΠ χωρίς ειδικότερους περιορισμούς, μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ οριοθέτησης της ΓΥΠ.
 12. Μεταβατικές διατάξεις για την ικανοποίηση εκκρεμών αιτημάτων εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ εκατέρωθεν των εθνικών οδών.
 13. Μεταβατικές διατάξεις για τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας ισχύος Προσφορών Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε γη υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΥΠ) και σε ζώνες 600 μέτρων εκατέρωθεν των εθνικών οδών.
 14. Μεταβατικές διατάξεις για την αποσαφήνιση της διαδικασίας χορήγησης αδειών εγκατάστασης μετά την κατάργηση της άδειας επέμβασης.
 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΙ, ΠΑΡΚΑ, ΣΚΕΠΕΣ and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.