Παραμένουν τα προβλήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας

 
1 %CE%A0%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF %CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BF 330x220 Παραμένουν τα προβλήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Προβλήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γή υψηλής παραγωγικότητας

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ψηφίστηκε ο Ν.4015/2011, το άρθρο 21 του οποίου προσπάθησε να δώσει διέξοδο σε πολλούς αγρότες λόγω των υφιστάμενων αγκυλώσεων που σχετίζονται με τη γη υψηλής παραγωγικότητας.

Ατυχώς, η ψηφισθείσα διάταξη διατυπώθηκε κατά τρόπο, που δημιούργησε ένα νέο μεγάλο πρόβλημα και συγκεκριμένα ακύρωσε τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μικρό τμήμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας, όπως προέβλεπε ο Ν.3851/2010. Ενώ το άρθρο προσπαθεί να λύσει πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με τη μεταβίβαση ακινήτων σε γη υψηλής παραγωγικότητας, στην πράξη ακυρώνει την πρόνοια του Ν.3851/2010 που επιτρέπει την εγκατάσταση ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας και σε ποσοστό έως 1% επί της συνολικής αγροτικής έκτασης κάθε Νομού. Με την τροπολογία, αίρεται πρακτικά αυτή η δυνατότητα αφού τίθεται ως προϋπόθεση η έκδοση μιας ΚΥΑ (που καθυστερεί εδώ και χρόνια).

Παρά την ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα, αρκετές Περιφέρειες αρνούνται να εκδώσουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, θεωρώντας πως η εγκύκλιος δεν ανταποκρίνεται στο γράμμα του νόμου.

Αποτέλεσμα είναι ότι ακυρώνονται στην πράξη χιλιάδες επενδύσεις φωτοβολταϊκών και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο μέρος των δρομολογηθέντων έργων για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις μετά την ψήφιση του Ν.3851/2010.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: http://www.helapco.gr

 
This entry was posted in ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΙ, ΠΑΡΚΑ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.