Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γή υψηλής παραγωγικότητας

 
7 fot solar1 330x220 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γή υψηλής παραγωγικότητας

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Η εγκύκλιος, η οποία έχει εκδοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και ΄Ερευνας – Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΥΠΑΑΤ, απεστάλη σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και τις αρμόδιες υπηρεσίες (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Πολεοδομικές Υπηρεσίες), προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης.

Με τη  συγκεκριμένη εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 του Ν. 4015/2011 αφορά αποκλειστικά και μόνο τις μεταβιβάσεις γεωργικής γης.

Παράλληλα δε, διευκρινίζεται  ότι η εγκατάσταση ΑΠΕ σε γεωργική γη συνεχίζει να γίνεται απρόσκοπτα βάσει της περίπτωσης α. της παραγράφου 6. του άρθρου 56 του Ν. 2637/98.

Περισσότερες πληροφορίες στο link: www.minagric.gr

 
This entry was posted in ΝΟΜΟΙ, ΠΑΡΚΑ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.